Taskig täckning och bristande internet ett problem för lantbruket

Digitalisering Digitalisering är ett otroligt viktigt steg för att hålla lantbruken konkurrenskraftiga. Men trots stort behov – vittnar många om dålig täckning och bristande tillgång till internet.

Taskig täckning och bristande internet ett problem för lantbruket
Per Lindblad, vd Landshypotek Bank

Det är i Landshypotek Banks Lantbrukspanel som det framgår att tillgången till stabilt mobilnät och internet inte är det bästa ute i vårt avlånga land. Så pass att var tredje svarande säger att de drabbats ekonomiskt av att internettillgången är så dålig.

Lantbrukspanelen samlar drygt 100 större lantbrukare och de svarar på allt från hur de ser på digitaliseringen – samt hur de går att jobba digitalt ute på gårdarna. I årets första upplaga så framgår det att inställningen till mer digitalisering är positiv samt att man dagligen använder sig av de digitala verktyg i verksamheten.

Men trots det stora användandet samt behovet av digitala verktyg – pekar samtliga lantbrukare ut bristande infrastruktur som ett allvarligt problem.

Taskigt internet ger ekonomiska konsekvenser

I panelen svarar 25 procent att de har dålig eller mycket dålig mobiltäckning på sin gård. 40 procent säger att de har bristande internettillgång på gården – och 33 procent säger att det har inneburit en kostnad för verksamheten.

Ett annat problem som hälften tar upp är ofta förekommande strömavbrott – som också detta ger ekonomiska konsekvenser för verksamheten.
– Resultaten bekräftar att de flesta lantbruksföretagarna är starkt digitaliserade. Det understryker vikten av en stabil digital infrastruktur på landsbygden. Här har samhället genom politiken ett stort ansvar att det även på landsbygderna finns fungerande internet och mobiltäckning. Det är viktigt för företagandet och därmed hela samhället, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

I enkätsvaren så svarar 70 procent att de har kommunikation och administration digitalt. Sex av tio använder dessutom digitala verktyg rent verksamhetstekniskt för exempelvis kartering och precisionsodling.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.