TDC anmäls till Ekobrottsmyndigheten

Danska TDCs köp av Song Networks anmäls till Ekobrottsmyndigheten. Enligt Finansinspektionen har TDC handlat aktier i Song när de hade tillgång till hemlig information.

Finansinspektionen, FI, hävdar att TDC handlat aktier i Song när de har haft tillgång till kurspåverkande information som inte varit offentlig. FI har granskat materialet som TDC tog del av före erbjudandet, ett material som innehåller finansiella bedömningar för 2005. Eftersom bedömningarna inte var offentliga och kan ha en väsentlig påverkan på aktiekursen har FI valt att anmäla TDC till Ekobrottsmyndigheten, EBM.

FI understryker dock att de har skyldighet att anmäla oegentligheter till EBM också vid mycket låg grad av misstanke.

Förvåning hos TDC

Enligt ett pressmeddelande från TDC är bolaget oförstående till Finansinspektionens agerande.

– Vi är mycket överraskade. Men vi är övertygade att Ekobrottsmyndighetens granskning kommer att visa att TDC följt de svenska insider- och uppköpsreglerna, kommenterar TDCs chefsjurist Gitte Forsberg.

Om TDC fälls är maxstraffet för olaglig insiderhandel två års fängelse. Om brottet bedöms som grovt kan straffet bli upp till fyra års fängelse. Ett straff som personer med beslutanderätt får avtjäna.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.