TDC bygger om

Operatörer Organisationsgränserna hos TDC görs om. Istället för att skilja på operatörsverksamhet och integration har allt som rör telefoni och uc nu samlas i en gemensam affärsenhet.

Unified Communications och Networking, det är namnen på TDC:s två nydanade affärsområden. I och med omorganisationen har TDC slutat att skilja på operatörsverksamhet och integrationsverksamhet. Istället blir det en uppdelning baserat på funktion.

Under Networking hamnar allt som rör dataförbindelser, såväl klassiska operatörstjänster likt internetanslutningar och ip-vpn men också lan som tidigare hörde till integratörsverksamheten i Professional Services. Tidigare operatörschefen Oscar Wendell är den som kommer att leda Networking-området.

Fast telefoni, mobiltelefoni och molnbaserade kommunikationslösningar flyttar däremot ihop med kundplacerad uc och telefoniintegration i affärsområdet UC. Det kommer att ledas av Olof Ottosson som tidigare ansvarade för Professional Services.

Följer köpmönster

– Det här en modell som följer den logik som våra kunder oftast köper tjänsterna med. Köper man ip-vpn är man också intresserade av lan och köper man en uc-lösning behöver man också integration och mobilitet, säger Erik Heilborn vd för TDC Sverige.

Samtidigt betonar han att många affärer omfattar båda områdena men att man även framöver kommer att jobba med gemensamma säljare och projektledare. Den stor fördelen för kunderna med den nya organisationen ska bli en bättre tydlighet.

– Vid leverans eller eskalering av en affär är det oftare en affärsområdeschef som kan ta hela ansvaret istället för att det delas på två. Det gäller även vid större upphandlingar.

Redan igång

Formellt har den nya organisationen varit igång sedan den första april och den är nu helt i operationell drift.

– Det pågår fortfarande en del interna efterarbeten men jag ser redan att vi fått en väldigt kraftfull organisation. De stora skillnaderna är på ledningsnivå men för våra medarbetare kommer den också att ge nya möjligheter att utvecklas och bredda sina kunskaper vilket jag tycker är viktigt, säger Erik Heilborn.

Naturlig fortsättning

Att integratörs- och operatörstjänsterna nu knyts ännu närmare varandra är ett naturligt steg menar han.

– Det är något vi har jobbat väldigt läge med. Redan 2007 slog vi ihop bolagen till en juridisk enhet och vi har länge varit tydliga med att vi tror på helhetskonceptet med en leverantör.

Affärsenheten IT Solutions, som bildades i höstas efter sammanslagningen av TDC hosting och uppköpet Viridis IT, blir kvar som en egen enhet men hamnar organisatoriskt under affärsområdet Networking

– Men den har beröringspunkter till båda affärsområdena och kommer att serva dem båda med tjänster, säger Erik Heilborn.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.