TDC den stora vinnaren i nya ramavtal

TDC rankas högst i de två Dante-ramavtal som Kammarkollegiet hittills har tilldelat. När det gäller telefoner och tillbehör måste den offentliga förvaltningen handla hos TDC.

TDCs anbud rankades högst i utvärderingarna av Kammarkollegiets två senaste ramavtalsupphandlingar Kommunikation som tjänst och Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör.

– Självklart är de statliga ramavtalen viktiga för oss, med många av Sveriges landsting, kommuner och myndigheter som kunder är offentlig förvaltning en viktig målgrupp för TDC, säger Erik Heilborn, vd för TDC Sverige.

TDC har bedömts ha de sammantaget ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Men det betyder inte att de är billigast (se länkad artikel). I prisutvärderingen av telefoner med tillbehör kom TDC tvåa efter Atea.

Måste välja TDC

Offentlig förvaltning som ska avropa från ramavtalet Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör måste gå till TDC i första hand. Enbart om TDC inte kan erbjuda någon av kunden efterfrågad funktion, kan den gå till den leverantör med näst högst rankning och så vidare. Samma regel gäller inte för Kst-avtalet.

Ännu återstår två avtalsområden i Dante-upphandlingen som Kammarkollegiet arbetar med: Kommunikationsutrustning med service och underhåll och Fasta och mobila operatörstjänster och transmission. Både dessa väntas bli klara under mars månad.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.