TDC går trögt i Sverige

TDC har haft ett tungt år och speciellt i Sverige har intäkterna dalat.

I TDCs rapport över det finansiella läget under andra kvartalet visar man på både vinster och förluster. Norden har gått sämre och just i Sverige har affärerna gått dåligt. En minskning av it- och nätverkstjänster på 1,9 procent skyller man på att det finns färre kunder på bredband och hyrda förbindelser i Sverige, som bara delvis kompenserades av fler fiberkunder och högre intäkter per fiberkund.

Nordens siffror visar en inkomstförsämring från 6,129 miljoner dkk till 5,633 miljoner dkk. Däremot ser ebitda på hela företaget bättre ut detta halvår på 6,337 miljoner dkk jämfört med fjolårets 5,848 miljoner dkk. På det stora hela växte TDCs kundstock med 7,1 procent.

TDCs årsredovisning från 2008 visar att bolaget i Sverige gick dåligt. Bolagets omsättning sjönk med 171,3 miljoner kronor och resultatet efter skatt försämrades till minus 246,3 miljoner kronor. De bedömer att bolaget kommer redovisa en omsättning i nivå med 2008 års siffror under 2009.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.