TDC säljer finska verksamheten

Bransch Operatören DNA köper TDCs finska bolag. Ett samarbetsavtal ska säkra leveranserna till TDCs pan-nordiska företagskunder.

TDC säljer finska verksamheten

DNA är Finlands tredje största teleoperatör med verksamhet inom både fast och mobilt till privat- och företagskunder. Nu har de skrivit avtal med TDC om att köpa de två bolagen TDC Finland Oy och TDC Hosting Oy med den lokala kundbasen för 154 miljoner euro (1,15 miljarder danska kronor). TDCs finska verksamhet omsatte närmare 700 miljoner danska kronor förra året.

TDC väljer däremot att behålla det egna transmissionsnätet i Finland, som är en del i operatörens europeiska fiberring. De säkrar dessutom leveranserna till sina pan-nordiska företagskunder genom att komplettera försäljningen med ett strategiskt samarbetsavtal med DNA.

– Vi har historiskt haft ett bra samarbete med DNA och det stärks ytterligare genom det här avtalet, samtidigt som vi säkrar att våra pan-nordiska kunder får tillgång till en stark lokal partner med ett eget mobilnät, säger Asger Hattel, vd för TDC Nordic & Wholesale.

Han menar att TDC trots avyttringen är den starkaste leverantören av telefoni- och datalösningar i regionen.

Affären måste godkännas av finska konkurrensmyndigheter, vilket antas ske under andra kvartalet. Överflyttningen av verksamheten till DNA ska därefter ske under en period av två år för att inte äventyra kundupplevelsen.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.