TDC Song stuvar om i toppen

TDC Song har organiserat om verksamheten för att bättre motsvara operatörens olika kundsegment. Och nu är chefer till de nya affärsområdena utsedda.
Dessutom tar TDC Songs tekniska direktör, Camilla Sundström, ett kliv uppåt och blir vice vd för den svenska verksamheten.

Det är tre olika kundgrupper som TDC Song vänder sig till: företagen, privatmarknaden och grossistkunderna. Därför har operatören skapat affärsområden som motsvarar dessa grupper. Det är Business, Residential och Wholesale.

– Med den nya organisationen får vi en organisationsstruktur som bättre tar hänsyn till hur vi arbetar mot våra olika kundsegment där varje affärsområde har egna avgränsade resurser inom exempelvis försäljning, produktutveckling och marknadsföring, säger Mats Lundquist, TDC Songs koncernchef och vd för den svenska verksamheten.

Organisationsförändringen genomfördes den 1 januari 2006, men det är först nu som det är klart med alla de nya affärsområdescheferna.

Den 2 maj tillträder Bo Strömqvist tjänsten som affärsområdeschef för segment Business. Tjänsten innebär ett totalt försäljnings- och produktansvar gentemot TDC Songs företagskunder. Bo Strömqvist kommer närmast från IBM Software Group där han varit Nordic regional manager, Rational Software.

Svenskt fokus

Den 10 april tillträdde Mats Nyberg som affärsområdeschef för segment Wholesale vilket omfattar försäljnings- och produktansvar gentemot andra operatörer och återförsäljare. Mats Nyberg har arbetat inom TDC Song sedan år 2000. Han var senast ansvarig för TDC Songs leveransavdelning och dessförinnan försäljningschef.

Christer Isacsson är sedan den 1 januari affärsområdeschef för segment Residential, vilket omfattar TDC Songs erbjudande mot privatmarknaden och som marknadsförs under varumärket TDC. Christer Isacsson har arbetat inom TDC Song sedan år 2000, bland annat med bolagets grossisttjänster.

Dessutom utsågs Camilla Sundström, teknisk direktör på TDC Song sedan år 2002, den 1 januari till vice vd för den svenska verksamheten.

– Många av våra kunder har endast verksamhet i Sverige och dessa måste känna att vi också är en stark lokal aktör. Därför kommer jag att lägga min tid på den svenska verksamheten, säger Camilla Sundström.

Fakta

TDC Songs svenska ledningsgrupp

• Mats Lundquist, vd

• Camilla Sundström, vice vd och teknisk direktör

• Bo Strömqvist, affärsområdeschef Business

• Mats Nyberg, affärsområdeschef Wholesale

• Christer Isacsson, affärsområdeschef Residential

• Birgitta Viberg, personaldirektör

• Jonas Gustavsson, ekonomidirektör

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.