TDC Song vill ta ut mer än Telia

TDC Song hävdar att de har högre kostnader för terminering i fasta nät än Teliasonera. Därför vägrar operatören finna sig i Post- och telestyrelsens beslut.

TDC Song är nöjt med kammarrättens beslut att upphäva såväl smp- som skyldighetsbeslutet mot moderbolaget TDC Song Holding (se länkad artikel). Enligt chefsjurist Mikael Sahibzada beslöt Post- och telestyrelsen, PTS, i februari 2004 att TDC Song fick ta ut 10,4 öre per minut för varje samtal som terminerar i deras nät. När den nya telelagen trädde i kraft i juli samma år fattade dock PTS ett nytt beslut. Nu skulle samtliga operatörer ta ut samma avgift, vilken baseras på Teliasoneras nätkostnader.

– Vi tycker att det är fel att vi inte får ta ut ett skäligt och rättvist pris baserat på våra kostnader, framhåller Mikael Sahibzada.

Han förvånas över att Post- och telestyrelsen fortsätter att driva ärendet vidare till regeringsrätten. PTS har möjlighet att rikta ett smp- och skyldighetsbeslut mot TDC Song, vilket visserligen innebär att operatören saknat smp-status och skyldigheter sedan 2004.

Saknar betydelse för andra

Mikael Sahibzada tillbakavisar även att PTS konsekvent lagt skyldighetsbeslut på moderbolagen. Hur som helst har en genomgång visat att samtliga bolag är registrerade som operatör hos PTS, vilket inte är fallet för TDC Holding.

Även Jan Tjernell, chefsjurist Tele2, bekräftar den bilden. Deras skyldighetsbeslut ligger på Tele2 Sverige AB inte på moderbolaget Tele2 AB. Däremot ser han inte att kammarrättens dom har någon betydelse för Tele2s verksamhet.

– I vårt fall är det nog rätt bolag som har blivit ålagda skyldigheten. Jag ser inte att det ska ha någon betydelse för vår verksamhet, säger Jan Tjernell.

Fritt fram?

Att TDC Song nu när det blivit fritt fram kraftigt ska höja sina termineringsavgifter tillbakavisar Mikael Sahibzada. Han berättar att de gjort en utredning, vilken involverade flera konsulter i ett halvt års tid, för att räkna ut vilka kostnader operatören har för att leverera ett samtal. Utredningen kom fram till att 10,4 öre var en rättvis och skälig avgift. Teliasonera får ta ut omkring 5 öre.

– Vi begär 10,4 öre från andra operatörer idag och driver den linjen konsekvent, sedan är det en annan sak om man får betalt, säger Mikael Sahibzada, som tillägger att TDC Song är den enda fastnätsoperatören som drivit frågan.

De höga kostnaderna sannolikt är en stor orsak.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.