Teknik från Ericsson och Telia ska bygga framtidens jordbruk

Digitalisering Nu startar RISE en testbädd för digitaliserat jordbruk. Bland institutets samarbetspartners finns Ericsson och Telia. De bidrar bland annat med uppkoppling i form av narrowband IoT, samt den egna IoT-plattformen.

Teknik från Ericsson och Telia ska bygga framtidens jordbruk
David Lagerlöf

Efter tung industri och inrikes transporter är jordbruket den tredje största källan till utsläpp av växthusgaser i landet. På Sveriges Lantbruksuniversitet Campus Ultuna i Uppsala ska ny teknik och innovationer inom jordbruket testas och utvecklas – i en verklig miljö. Testbädden består initialt av en åker uppdelad fyra delar, vardera på en hektar. Varje del har en egen gröda där data om odlingen kommer samlas in.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Till testbädden knyts kompetens inom många discipliner, exempelvis jordbruk, precisionsodling, Internet of Things, autonoma maskiner, elektrifiering, artificiell intelligens, samt elektronik och sensorer.

– Grundtanken är att få ett större perspektiv där man kopplar ihop svenska industriföretag som har hög kompetens och ny teknik med jordbruket. Det finns potential för en ökad hållbarhet och lönsamhet – samtidigt öppnar sig en ny specificerad marknad för företagen, säger Jonas Engström, projektledare för testbädden, till Telekom idag.

Telia erbjuder uppkoppling

För att få hjälp med digitaliseringen har RISE vänt sig till Telia och Ericsson. Med utgångspunkt från den egna infrastrukturen erbjuder Telia uppkoppling i form av narrowband IoT, samt sin egen IoT-plattform för insamling av de data som genereras. Med sin energisnåla teknik och oöverträffade yttäckning är Narrow Band IoT speciellt lämpat för att koppla upp exempelvis batteridrivna sensorer under mark. Redan i dag är det många lantbrukare som använder sig av den senaste tekniken för att maximera verksamheten,

– Det produceras väldigt mycket data, men i silos runt olika delapplikationer i jordbruket. Vi vill knyta ihop dem och möjliggöra mer övergripande beslutsstöd för jordbruket genom att sammankoppla de olika delarna. Jag tror att vi är ganska unika i och med att vi har med både tunga aktörer i jordbruksbranschen och i telekombranschen, och att Ericsson och Telia är med så aktivt i ett projekt kring jordbruk. Det har varit många intresserade runt om i Europa just på grund av det här, säger han.

Ett växande område

Enligt Ericsson Mobility Reports uppskattningar kommer det finnas omkring 3,5 miljarder uppkopplade IoT -enheter i världens mobilnät 202. Ett växande område är inom jordbruksindustrin. Med hjälp av uppkopplade sensor och analys av datan kommer man kunna få bättre skördar och samtidigt positivt bidra till ett mer hållbart jordbruk och samhälle i stort. Ett exempel är i Malaysia där Ericssons uppkopplade sensorer har använts vid mangrove-planteringar. Där har de bidragit till ett förbättrat resultat med upp till 50 procent.

Projektet tittar också på autonoma maskiner, och ett annat viktigt steg är givetvis att elektrifiera jordbruksmaskinerna. Jonas Engström berättar att man tidigare genomförde en simuleringsstudie på en mjölkgård där man bytte den klassiska traktorn mot en autonom eltraktor. Detta sänkte koldioxidutsläppen med 92 procent, och minskade energiåtgången med 60 procent.

Konkreta delar i testbädden som införs stegvis

• Stegvis utvecklad datahantering som kan hantera och analysera data för att sedan presentera resultatet av analyserna som bas för beslutsunderlag.

• Kommunikationslösningar t ex mobil uppkoppling via 4G, NB-IoT (narrowband Internet of things, teknik för energisnål uppkoppling av sensorer) och på längre sikt 5G, samt andra radiotekniker.

• Sensorer som mäter t ex vattentillgång, nederbörd, temperatur, luft- och bladfuktighet.

• Drönare med olika typer av sensorer som ger mätvärden för diagnos av odlingen.

• Uppkoppling av maskiner som gör insatser på åkrarna, till exempel mätningar av energianvändning och prestanda, styrning och loggning av olika insatser som utsäde, växtskydd och näring.

• Data från t ex Jordbruksverket, SMHI och ekonomisk information från LRF Konsult.

• Nya sätt att presentera data och resultat av analyser, till exempel genom Augmented Reality (AR) för återkoppling till jordbrukaren och maskinoperatörer.

• Stegvis ska autonoma eldrivna maskiner användas som får styrdata via testbäddens datainfrastruktur för att förarfritt utföra åtgärder på fälten.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.