Teknikneutralt samarbete kring 3g kan ge problem

I en preliminär rapport kring teknikutbyggnaden av 3g i glesbygden menar Pts att en teknikneutral utbyggnad kan vara motiverad. Samtidigt varnar man för att det finns risk för minskad konkurrens.

I den preliminära rapporten ”Konkurrens vid en reglerad utbyggnad av 3G-nät i Sverige” konstaterar Pts att en teknikneutral utbyggnad av 3g för att nå full teknik kan vara regulatoriskt motiverat. Vodafone och 3 undviker därigenom en kostsam utbyggnad av umts2100 eftersom cdma450 då finns tillgänglig i form av samarbete med Nordisk Mobiltelefon och deras cdma450-nät. Pts konstaterar också att en teknikneutral utbyggnad med full täckning kan leda till att Nordisk Mobiltelefon, Vodafone och 3 genom att utnyttja komplementaritet i ett samarbete blir närmare konkurrenter till Teliasonera i glest befolkade områden.

Samtidigt påpekar Pts att ett samarbete mellan Vodafone, 3 och Nordisk Mobiltelefon kan innebära att cdma450 kommer att utvecklas så att det inte konkurrerar med Vodafone och 3. Man konstaterar också att om ingen teknikneutral utbyggnad med full täckning framtvingas så kan ett samarbete mellan de tre aktörerna vara olönsamt på grund av de utvecklingskostnader som är kopplade till samarbetet. Om däremot en teknikneutral utbyggnad framtvingas kommer Vodafone och 3 vara villiga att betala mer för ett samarbete eftersom de annars måste bygga ut umts2100 i hela landet.

Idag väntas Pts fatta ett beslut om alternativa 3g-tekniker ska få användas av operatörerna och om en myndigheten ska inta en teknikneutral hållning i frågan.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.