Teknikskifte stundar för Rakel – här är MSB:s tidsplan

nätverk År 2030 släcks dagens Rakel-system ned för att helt ersättas av en modern lösning som bygger på 4g/5g-teknik. För att kunna genomföra ett snabbt teknikskifte tar MSB hjälp av kommersiella aktörer.

Teknikskifte stundar för Rakel – här är MSB:s tidsplan

För två år sedan fick MSB i uppdrag att utforma ett förslag på ersättaren till Rakel, det system för säker kommunikation som samhällsviktiga aktörer i Sverige har tillgång till. Rakel har varit i drift i mer än 15 år och kan inte leva upp till dagens krav på att, förutom taltjänster, användas för överföring av stora datamängder i form av bland annat strömmande video.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

I samband med Dagen för säkra kommunikationer som MSB arrangerade den 2 juni berättade man lite mer utförligt om den tänkta, preliminära tidsplanen för Rakel G2, eller 5G Mission Critical, som systemet också kallas. I den planeringsfas som man nu befinner sig i tittar man bland annat på systemarkitektur, upphandlingsstrategier och juridiska frågeställningar.

Dagen för säkra kommunikationer är det nya namnet på Rakel-dagen. Enligt MSB signalerar namnbytet att man vill bredda begreppet säkra kommunikationer eftersom det i dag handlar om fler kanaler än endast Rakel. Inte minst rymdbaserade tjänster väntas bli allt viktigare.

Utvärdering av systemet 2027

MSB har tidigare berättat att Rakel-ersättaren ska kosta omkring 7,3 miljarder kronor och vara redo att börja tas i drift under 2023. Utbyggnaden fortsätter sedan fram till år 2027, varefter en utvärdering av systemet sker. Kärnnätet kommer, precis som i första generation av Rakel, ägas av svenska staten och även nyttja nätverksinfrastruktur hos Trafikverket och Svenska kraftnät. Därtill kommer ett statligt radionät som även kommer att kompletteras av kommersiella nät för att bidra till högre kapacitet och ett snabbare teknikskifte.

Det är regeringen som anser att det är nödvändigt att staten äger kärnnätet, eftersom man vill säkerställa att ingen utomstående kan få tillgång till kunddata och trafikdata.

Dagens Rakel-system är baserat på Tetra-teknik för radiokommunikation. Enligt den tidsplan som visades upp förra veckan räknar man med att släcka Tetra-nätet helt under 2030. En migreringsperiod kommer att sträcka sig mellan 2028 och 2029 enligt tidsplanen som den ser ut i dagsläget.

rakel

Nästa generation av Rakel kommer att anslutas till SGSI, Swedish government secure intranet, den nätverkstjänst för säker kommunikation som kan användas av svenska myndigheter. Nyligen byttes all utrustning i SGSI-nätet och MSB kommer att tillhandahålla en utökad tjänsteplattform för bland annat säkra videomöten.

Men allt handlade inte om morgondagens Rakel-nät. På Dagen för säkra kommunikationer berättade MSB om tjänsten Rakel Sekretess, som efterfrågats av många kunder, och som finns tillgänglig redan i dag. Den ger möjlighet till krypterad kommunikation i Rakel-nätet. Här krävs dock en speciell administratörsutbildning för att man ska ges möjlighet att använda sig av tjänsten.

Antalet abonnenter fortsätter öka

Ronny Harpe, verksamhetschef för Rakel på MSB, berättade också att antalet Rakel-abonnenter fortsätter att öka i rask takt. I fjol fanns det över 80 000 aktiva Rakel-abonnemang i Sverige.

En annan aspekt som MSB måste ta hänsyn till framöver är att Sverige har sökt medlemskap i försvarsalliansen Nato, som har ett regelverk för civil, kritisk infrastruktur som vi måste leva upp till. Frågan är under utredning för närvarande enligt Ronny Harpe.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.