Teknisk revolution i sikte

Med tjänstearkitekturen ims ska telefonibranschen knyta ihop fasta och mobila nät. Trots att standardutvecklingen fortfarande pågår kan operatörer nu börja implementera tekniken.
– Det finns redan en tillräckligt stabil grund för att börja använda ims, både för fast och mobil telefoni, säger Tommy Ljunggren på Teliasonera, som i år genomför ett skarpt test.

Teknisk revolution i sikte

Ims, ip multimedia subsystem, ska revolutionera telefonin genom att knyta ihop två skilda världar, fast och mobil telefoni. Ims är en tjänstearkitektur, ett ramverk som behövs för att operatörerna effektivt ska kunna utveckla och lägga till nya sip-baserade tjänster i telenäten.

Den nya nätstandarden som baseras på signaleringssystemet ims utvecklas just nu tillsammans av Europas standardiseringsorgan ETSIs arbetsgrupp TISPAN och mobilindustrins organisation 3GPP. De tekniska specifikationerna för standarden väntas bli färdiga under andra halvan av 2005. Men redan nu är det grönt ljus för operatörerna att börja använda ims, enligt Tommy Ljunggren, Teliasoneras tidigare teknikchef som idag är chef för mobilnätet i Sverige.

– Ims ska fortsätta att utvecklas en lång tid framöver, men det finns redan en tillräckligt stabil grund för att börja använda tekniken för fasta och mobila nät, anser han.

Utmaningar kvarstår

I nuläget har dock mobilbranschen kommit längst i sitt standardiseringsarbete genom att 3GPP är överens om en första standard för ims. Enligt Tommy Ljunggren har ESTI accepterat tekniken som grund även för sitt standardarbete, men det finns fortfarande problem att lösa innan fastnätsvärlden kan visa upp sin första standard.

– Det finns en del större utmaningar kvar. Generellt sett är den fasta världen mindre standardiserad i grunden och skiljer sig mellan olika länder, jämfört med mobilbranschens gsm- och 3g-nät, förklarar han.

Men Tommy Ljunggren anser att ims har lämnat utvecklingsstadiet och att tekniken nu är i en implementeringsfas inom industrin. Därför är Teliasonera villigt att gå i bräschen för den nya tekniken och har redan beslutat att utsätta leverantörerna och ims för ett skarpt test.

Upp till bevis

I Helsingfors har operatören byggt upp tre nät med utrustning från olika tillverkare: Ericsson, Nokia och Siemens. Tanken är dels att lära sig mer om ims, dels att testa vad systemen kan åstadkomma och om de verkligen lever upp till vad tillverkarna utlovar. Eftersom testerna fortfarande ligger i startgroparna vet inte Tommy Ljunggren i nuläget exakt vad som skiljer de olika systemen åt.

– Vi kan se att tillverkarna har haft lite olika utgångspunkter, en har kanske tittat mer på vad ims kan göra för mobila nät och en annan kanske är mer inriktad mot det fasta nätet, förklarar han.

När testerna ska vara avklarade vet inte Tommy Ljunggren, men resultaten lär handla mycket om prestige, då ims benämns som det nya slagfältet för systemleverantörerna.

Nya tjänster?

Ims är en tjänstearkitektur, men det innebär inte att Teliasonera i första hand är ute efter att bara erbjuda kunderna nya spännande tjänster. Enligt Tommy Ljunggren handlar satsningen framförallt om att på ett effektivare sätt leverera de tjänster som finns och för ip-telefoni i det fasta nätet.

– Jag hoppas att ims ska hjälpa oss att migrera det fasta nätet till ett ip-baserat nät och leverera våra tjänster på ett mer kostnadseffektivt sätt, framhåller Tommy Ljunggren.

Men han tillägger att även om inte nya tjänster är en drivkraft för Teliasonera att implementera tekniken är det ett extra plus att det finns många mobila tjänster som passar bra för ims, som till exempel push to talk och andra närvarotjänster.

Intelligent nät

Hela strukturen bygger på att det ip-baserade nätet har ett tjänstelager och ett kontrollager, förklarar Tommy Ljunggren. Man kan likna den med IN, Intelligent Networks, för den kretskopplade världen. Ims är hjärnan i hela processen och vet direkt vad som gäller för respektive kund och styr tjänsterna.

– Tekniken levererar eller producerar inte tjänsterna utan styr vem som har tillgång till tjänsterna och hur de ska kopplas ihop, oberoende av om jag befinner mig i ett fast-, gsm-, 3g- eller ett wlan-nät. Man kommer att kunna kombinera ett stort antal tjänster och accessvägar, konstaterar han.

Undanröja säkerhetsrisker

Dessutom har ims en stor fördel för operatörerna jämfört med att enbart använda sip-protokollet. Enligt Tommy Ljunggren kan operatören vara säker på att man tillhandahåller en viss kvalitet på förbindelserna och även undanröja vissa säkerhetsrisker.

– Det går att säkerställa vem både avsändare och mottagare är på ett bättre sätt än vad man kan göra med sip-protokollet. Genom att ims har en autentiseringsmekanism inbyggd går det inte att lura systemet att man är en annan användare, säger han.

Teliasonera har offensiva planer på att migrera det fasta nätet till ett ip-baserat nät (se artikel sidan X). Med ims knyts säcken ihop och fast och mobil telefoni blir en del av samma värld. Revolution väntar!

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.