Tele- och internetbyrån uppe och rullar

Nu kan tele- och internetkonsumenter få kostnadsfri hjälp av Konsumenternas tele- och internetbyrå. De konsumenter som hamnar i en tvist med sin operatör ska få stöd i processen.

Från och med imorgon onsdag 11 oktober kan tele- och internetkonsumenter vända sig till Konsumenternas tele- och internetbyrå, KTIB, för att få information, vägledning och hjälp. KTIB kommer att svara på vad en konsument ska tänka på vid köp av tele- och internettjänster eller vad en konsument kan göra i en tvist med sin operatör.

– Vi kommer att arbeta för att lösa konsumenternas problem så snabbt och effektivt som möjligt, säger Mattias Grafström, vd för byrån. Vi kommer i vissa fall även att kunna medla i svårlösta tvister mellan en konsument och en tele- och internetoperatör. Vi ska verka för att alla på marknaden för tele- och internettjänster ska få en bättre situation. Det gäller såväl konsumenter och operatörer, som berörda myndigheter.

Information på www.ktib.se

I samband med starten öppnar KTIB sin webbplats, www.ktib.se, där det finns råd och information för tele- och internetkonsumenter. På webbplatsen finns även kontaktuppgifter till KTIB och möjlighet att ställa frågor direkt till byrån. Det går även att nå KTIB via telefon, brev eller fax.

KTIB ägs av IT-Företagen och finansieras av de tele- och internetoperatörer som vill vara med och finansiera byrån, för närvarande 14 stycken. KTIB kommer att ha regelbunden kontakt med dessa för att försöka lösa konsumentproblem snabbt och effektivt. KTIB kan gå in och medla i svårlösta tvister mellan konsumenter och de operatörer som är med och finansierar KTIB, eftersom de operatörerna utsett kontaktpersoner i sin organisation för detta.

KTIB:s styrelse består av representanter från både operatörerna och från staten. Staten representeras av Konsumentverket och Post- och telestyrelsen.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.