Tele2 frikänt i Danmark

Tele 2 har i den danska Sø- og handelsretten frikänts från anklagelser om brott mot marknadsföringslagen. Anklagelserna kommer från den danska konsumentombudsmannen och bygger på att Tele2 för två år sedan delade ut blanketter som misstolkades av många kunder. Kunderna uppfattade det som att de gick med på att ta emot fler reklamerbjudanden från operatören, men blanketten var i själva verket ett avtal om att byta leverantör till Tele2. Rätten bedömde dock att kunderna borde ha kunnat läsa sig till den informationen.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.