Tele2 ökar skadeståndsanspråk

Tele2 kommer att utöka sitt nuvarande skadeståndsanspråk på 74 miljoner euro mot tjeckiska Telefonica O2. Efter att Telefonica O2s överklagan mot konkurrensmyndighetens beslut avslogs bedömer Tele2 att man kunde stärka sin ståndpunkt. Tvisten gäller Telefonicas prissättning mot privatkunder, som har skadat alternativa operatörer, enligt ett tidigare beslut från konkurrensmyndigheten.

I februari 2005 inkom Tele2 med ett skadeståndsanspråk till den lokala myndigheten i Prag och i november samma år krävde konkurrensmyndigheten att Telefonica skulle betala cirka 7,1 miljoner euro i böter då bolaget ansågs ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden.

Telefonicas överklagan avslogs i slutet av september 2006, vilket stärker Tele2 i sin ståndpunkt att Telefonica har skadat de alternativa operatörerna. Därför tänker Tele2 öka sitt skadeståndsanspråk mot Telefonica och även inkludera de skador som uppstod efter att det första skadeståndsanspråket ställdes.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.