Tele2 om 5g: ”Räknar med att komma ikapp och förbi övriga Europa”

5g Sommaren 2020 kom 5g äntligen till Sverige då operatörerna tryckte på ”on” för den nya tekniken. Nu närmar vi oss årsdagen och summerar vad som har hänt.

Tele2 om 5g: ”Räknar med att komma ikapp och förbi övriga Europa”

Det var den 24 maj 2020 som Tele2 slog på sitt 5g-nät i Sverige, och sedan sommaren kan kunder med kompatibel utrustning nyttja det. Men täckningen har varit begränsad, och för att se vad man hunnit med på snudd ett år sedan starten så tog Telekom idag en intervju med Björn Lindberg, nätchef på operatören. Så vad säger han att de har åstadkommit på ett år?
– Vi har tagit in två nya leverantörer, Ericsson och Nokia, och implementerat dem och sett till att det nu fungerar med våra övriga noder. Sen handlar mycket av jobbet kring lov och avtal, alltså det som sker bakom kulissen. Vi är förhoppningsfulla kring att det ger oss en väldigt bra roll-out för 5g. Men man ska inte glömma att vi kapacitetsökar vårt 4g-nät med mellan 50 och 200 procent. Det är en jätteförbättring som kunderna verkligen kommer att känna av, säger han.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Björn berättar att utrullningen följer planen och även om 5g-utbyggnaden bara är i sin linda så ser han inte att något hittills har satt käppar i hjulet eller riskerar att göra det.
– Visst, vi kan inte säga att vi har bred 5g-täckning än, mycket av det vi gör har varit kring de städer vi lanserat. Vi hade höga mål satta innan vi började och det känns väldigt bra att vi når dem.

Slipper barnsjukdomar

Att auktionen senarelades är inte heller det något som egentligen har stört själva arbetet med att få ut 5g-nätet menar Björn, snarare kan han se vissa fördelar med att ”få vänta”.
– Visst är det väldigt skönt att auktionen blev av till slut och på ett sätt innebar senareläggningen att utrullningen påverkas. Detta eftersom man måste veta var i frekvensbandet man hamnar innan man ska köpa hårdvara.

Men det positiva man kan ta med sig från det hela är att vi inte byggt med första generationens hårdvara. Nu kliver vi in i generation två/tre och det innebär att vi slipper barnsjukdomar samt att tekniken är framtidssäkrad på ett helt annat sätt.

Hur har då den pågående pandemin präglat 5g:s första år? På den frågan svarar Björn att covid-19 inte inneburit problem i själva utrullningsarbetet. Visst har det påverkat företaget, precis som alla andra – men det har även visat hur viktig framtidens nät är.
– Vi ser ju hur vi som operatör har blivit en viktig spelare ut i landet. Mobilen är inte bar något man kopplar upp sig privat med – numera används den jämt. Vi kunde ju även se under året ett helt annat trafikmönster än tidigare. Istället för att det var stor dataanvändning i exempelvis Kista under arbetstid – så var den mer spridd, säger Björn.

Robust nät klarade påfrestningarna

Även om det nya normala med distansarbete där folk flyttade till hemmakontor och sommarstugor, säger Björn att de klarade av den ”data-demografiska” förändringen.
– Vi klarade av flytten bra tack vare att vi byggt ut näten tidigare. När Netflix och andra började prata om att dra ner på kvaliteten för att minska bandbredden i Europa – kunde vi säga att de inte behövde göra det här. Vi har inte det problemet i Sverige och kommer inte ha det framgent heller.

Så hur har då ökningen av 5g-användningen sett ut. Rusar folk till – eller tycker de 4g räcker bra?
– Vi sitter och följer alla vår nät och kan se att för varje dag som går minskar trafiken i 3g och går över till 4g-nätet. Men fler och fler köper 5g-enheter så trafiken ökar även där för varje vecka som går. Men en sak som är nytt och som inte hände vid de tidigare generationsskiftena är att företagen är väldigt angelägna. Vår företagsenhet har väldigt många diskussioner, och företagen vill verkligen vara med i den här utvecklingen. De förstår nyttan med 5g och ser att produkter, tjänster och processer kan förbättras med tekniken.

– Sen visst, vi har en fantastisk infrastruktur i 4g-näten och jag tror att vi operatörer hade varit väldigt mycket mer stressade om vi inte haft det. Men det moderniseringsarbete vi gör i 4g nu innebär att vi har hårdvara som klarar alla generationerna. Så i takt med att 4g minskar och går över till 5g – så kan vi sköta den förändringen dynamiskt från kontoret i stället för att behöva åka ut på sajterna. Så eftersom vi har ett galet bra 4g-nät så är det inte superbråttom – men med det sagt. Vi vill ligga i framkant.

Räknar med att komma ikapp

Björn säger att den situation vi befinner oss i nu, att Sverige har hamnat på efterkälken i utrullningen av ny radioteknik – är ovan. Tidigare generationer har vi snarare varit längst fram.
– Det jag kan säga är att vi räknar med att komma ikapp och förbi övriga Europa snart. Här har vi i Sverige en fördel av att vi har väldigt bra struktur för lov och avtal. 2024 kommer vårt 5g-nät täcka 99 procent av Sveriges befolkning och 90 procent av ytan – det är inget övriga europeiska länder kommer att vara i närheten av.

Första året är som sagt snart avklarat, så vad kommer fokus att ligga på under resterande delen av 2021?
– Vi kommer fortsätta expandera nätet och målet är att 5g-avtrycket ska bli större. Men vi jobbar även förberedande för att den fortsatta utrullningen ska bli smidigare. Där har vi säkerställt att vi ligger bra till med många underleverantörer.

– Just nu håller vi på att testa en del i nätet vilket innebär att det inte alltid är den bästa upplevelsen. Men framgent kommer det bli mer stabilt och vi kommer leverera en bättre täckningsbild. Att vi är två operatörer som driver det här nätet ger oss en gigantisk fördel. Med 4g var vi långt före övriga operatörer, vi får se hur det blir med 5g – men vi vet att vi är extremt starka, säger Björn Lindberg.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.