Operatören om satsningen på mångfald: ”Vi jobbar med bred inkludering”

branschen Tele2 rankas etta i Sverige inom jämställdhet. Vi pratar med Cecilia Seidefors, kultur- och ledarskapsspecialist på Tele2, om deras jämställdhetsplan, rekryteringsprincip och kultur som ”uppmuntrar till öppenhet”.

Operatören om satsningen på mångfald: ”Vi jobbar med bred inkludering”

I en undersökning gjord av Equileap 2023 tog Tele2 hem första platsen när det kommer till jämställdhet mellan kön på arbetsplatser i Sverige. Enligt Cecilia Seidefors på Tele2 är genuint engagemang från högsta ledningsgruppen en av huvudpelarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

– Vi är stolta över att ha en ledningsgrupp som inser hur mycket man har att vinna på att ha en diversifierad, könsbalanserad arbetskraft och att det speglas i ledningsgruppens sammanställning, säger hon och fortsätter:

– Våra ledare är avgörande. De skapar ett inkluderande klimat och utmanar sina och andras fördomar i vardagen – inte minst i rekryteringen.  

”Rekryterar två kvinnor för varje man”

Cecilia Seidefors

Tele2 är ett värderingsstyrt bolag med en stark kultur som främjar mångfald och uppmuntrar till öppenhet, berättar Cecilia Seidefors. I januari i år antog Tele2 en ny jämställdhetsplan för att åstadkomma en könsbalanserad arbetsplats senast 2023.

– Arbetet pågår ständigt. Vi fortsätter att jobba målmedvetet och rör oss framåt mot vår ambition. Vi arbetar för att möta de nivåer vi satt upp för 2023, och som ett exempel rekryterade vi under april till juni 55 procent kvinnor.

2019 lanserade Tele2 rekryteringsprincipen ”2+1”, vilket innebär att långsiktigt rekrytera två kvinnor för varje man till team där det idag råder obalans. Sedan dess har operatören gjort flera framsteg.

– Bland annat har vi sett en 50/50 fördelning i våra butiker. I alla de rekryteringar vi gör säkerställer vi en så diversifierad pipeline som möjligt. Jämställdhet är väldigt viktigt för oss och i rekryteringsprocessen jobbar vi med bred inkludering.  

Hur arbetar ni idag för att öka mångfalden? 

– Vi mäter så klart och följer upp flera olika jämställdhets-KPI:er i alla delar av företaget, men vi ser också till att våra ledare utbildas i mångfald och inkludering direkt när de blir chefer och ska börja rekrytera, säger hon och fortsätter:

– Sedan måste vi se till att vi behåller den mångfald vi har genom att jobba aktivt med regelbundna aktiviteter för att uppmärksamma alla fördelar och värde som mångfald ger oss och våra kunder. Vi uppmuntrar våra medarbetare att själva engagera sig i någon av våra Employee Resource Groups (ERGs).  

Tele2 har även startat initiativet ”Swedish practice lunches” som en del av deras arbete med inkludering. Syftet är att hjälpa kollegor som vill lära sig svenska att öva fritt och få hjälp från andra kollegor som talar svenska.

Swedish practice lunch

– Det är inte alltid möjligt att öva på svenska i jobbsammanhang och därför har vi skapat ett tillfälle som är helt kravlöst, efter egna förutsättningar. Vi samlas varannan vecka över lunch. Det har varit väldigt uppskattat, inte minst för att man kan lära känna nya kollegor.  

Varför är mångfald så viktigt enligt er?  

– Det är nog få företag som idag inte har insett det stora värdet av många olika perspektiv i beslutsfattande, innovation och i hur man möter sina kunder. Diversifierade arbetsplatser är enligt forskning mer lönsamma. Utöver det ser vi hur mångfald bidrar till en trevligare, roligare och mer intressant arbetsmiljö för oss alla.  

För operatören handlar mångfald om fler perspektiv än kön.

– Vi hoppas att genom att ha en inkluderande kultur attrahera talanger oavsett ålder, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning, funktionsvariation, könsidentitet eller annat.

I över tio år har Tele2 även samarbetat med organisationen Reach for Change stödprogram för sociala entreprenörer. Tillsammans har de förbättrat tillvaron för över fyra miljoner barn och ungdomar samt genomfört specifika projekt i Sverige för bland annat nyanlända och ensamkommande barn och unga. 

– Inom ramen för samarbetet erbjuder Tele2 bland annat mobiluppkoppling till Reach for Changes sociala entreprenörer som deltar i inkubatorn och involverar Tele2:s medarbetare i specifika uppdrag för entreprenörerna – allt från hemsideutveckling till säljstrategier. 

Vilka utmaningar står ni inför i framtiden när det kommer till mångfald och inkludering? 

– Vi är ödmjuka inför att vi har mycket kvar att göra med vårt arbete inom mångfald. I hela vår bransch är till exempel fortfarande kvinnor underrepresenterade vilket gör det utmanande att hitta kvinnliga kandidater för vissa roller. Vi behöver utmana oss själva och kanske tänka i nya banor, säger hon och fortsätter:

– En annan utmaning med att få till större mångfald är att det inte är särskilt vanligt i Sverige att mäta andra mångfaldhetsparametrar än kön, vilket gör att det blir svårare att sätta mål och därmed få till en förbättring.  

 

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.