Operatörerna: ”Skapas risker för monopolisering”

5G Konkurrens ger snabb och bred nätutbyggnad. Men i skiftet till 5g finns det stora risker för att enskilda aktörer får osunda fördelar.
– De föreslagna auktionsreglerna för 700 MHz-auktionen är inte konstruerade för att säkerställa hård konkurrens, säger Samuel Skott på Tele2.

Operatörerna: ”Skapas risker för monopolisering”

Mot slutet av året har Post- och telestyrelsen planerat att börja tilldelningen av lågbandet 700 MHz. Men den planerade auktionen har fått en hel del kritik.

I våras riktade Tre Sveriges vd, Johan Johansson, kritik mot myndigheten och menade att villkoren riskerade konkurrensmöjligheterna och gynnade de finansiellt starkaste aktörerna. PTS kontrade med att det är marknaden som ska råda. Behov, efterfrågan och betalningsvilja är det som i största möjliga utsträckning ska avgöra.

Men nu höjs ytterligare oroliga röster kring auktionsförfarandet. Den här gången från Tele2 som tillsammans med Telenor ämnar bygga ett gemensamt 5g-nät.

– Nätet är kärnan i vår affär. Tack vare vårt väletablerade 4g-nät kommer vi snabbt och flexibelt kunna rulla ut 5g när marknaden är mogen. 700 MHz-bandet har pekats ut som ett av pionjärsbanden för 5g och därmed kommer 700 MHz-auktionen starkt påverka förutsättningarna för utbyggnaden av 5g i Sverige, säger Samuel Skott, vd Tele2 Sverige.

Vilkåren inte konstruerade för konkurrens

Att lågbandet är kritiskt kommer av att det är oerhört mycket mer kostnadseffektivt att bygga täckning med. Och går man miste om utrymmet där – blir man hänvisad till dyrare alternativ. Det i sin tur kommer att innebära sämre konkurrens.

Därför vill nu operatören få till en förändring i auktionsvillkoren. Detta för att, enligt egen utsago, säkerställa konkurrensen.

– Tyvärr är de hittills förslagna auktionsreglerna för 700 MHZ-auktionen inte konstruerade för att säkerställa hård konkurrens i nätutbyggnaden. Snarare skapas risker för monopolisering av 5g-tekniken och det oror oss, säger Samuel Skott.

Förankra tak till marknadsförhållande

Så vilken ändring vill man få till? Jo, Tele2 önskar att man inför spektrumtak förankrat i praktiska marknadsförhållanden introduceras i auktionen.  Det kan jämföras med det PTS föreslår – en begränsning som innebär att en aktör maximalt kan förvärva 40 MHz, två tredjedelar, av de tillgängliga frekvenserna. Detta spektrumtak garanterar att minst två aktörer kan förvärva frekvenser.

Även Telenor tycker att det krävs bättre ramar för auktionen och att PTS på ett mer resolut sett ser till att garantera att flera operatörer kan köpa bandbredd.

– Det är bra att denna viktiga fråga ligger högt på dagordningen. Ur ett svenskt perspektiv innebär det att vi måste skapa regler som tar bort den stora risk för monopolsituation inom 5G-utbyggnad som finns just nu. I nuläget har en operatör möjlighet att köpa hela den användbara delen av 700MHz-bandet, vilket skulle innebära utebliven konkurrens. Konkurrens mellan operatörer har varit en framgångsfaktor bakom tidigare nätutbyggnader inom exempelvis 4G och är en av orsakerna till att Sverige idag har ett mobilnät i absolut världsklass, säger Patrik Hofbauer, vd på Telenor Sverige.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.