Tele2 till attack mot Teliasonera

Sveriges position som it-nation är hotad och den stora boven i dramat är Teliasonera. Det menar Tele2 som idag presenterar en rapport över läget på den svenska bredbandsmarknaden.

Teliasonera äger det fasta accessnätet i Sverige som är det enda nät som täcker alla hushåll i Sverige. Accessnätet utgör basen för bredband genom adsl som är den dominerande tekniken för bredbandsuppkoppling.

I rapporten visar Tele2 att Telias ställning på denna marknad har försvårat för andra operatörer att komma in på bredbandsmarknaden. Problemet ligger i att tillträdet till accessnätet blir beroende av Telias välvilja och här anser Tele2 att Telia systematiskt försvårat och förhalat för konkurrenterna. I praktiken leder detta till en återmonopolisering.

– De myndigheter som har till uppgift att övervaka konkurrensen har på olika sätt påtalat problemen och försökt förmå Teliasonera att ändra sitt beteende. Hittills har resultaten dock uteblivit. Nu måste radikala åtgärder till, säger Niclas Palmstierna, vd Tele2 Sverige.

Uppdelning i A- och B-lag

Tele2 befarar att nuvarande utveckling riskerar att leda till en uppdelning av befolkningen i ett A-lag och ett B-lag. Storstadsborna i A-laget kommer att ha många leverantörer och tekniska lösningar att välja på, låga priser och höga överföringshastigheter. B-laget i glesbygden kommer att vara hänvisade till en teknisk lösning från en leverantör till högre priser och lägre överföringshastigheter.

 Tele2 anser därför att accessnätet bör skiljs från Telia för att konkurrensneutrala villkor ska kunna etableras på bredbandsmarknaden.

– Oavsett hur konkurrensen säkerställs måste det ske skyndsamt innan marknadsfönstret stängs, konstaterar Niclas Palmstierna.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.