Telefoni 1 300 meter under jorden

Boliden Mineral har stora krav på säker kommunikation i sin gruva utanför Skellefteå. Ett wifi-nät med 350 acesspunkter ser till att telefonin fungerar.

Telefoni 1 300 meter under jorden

Att lyckas med kommunikation 1 300 meter ner i marken är ingen lätt sak. Boliden Mineral har anlitat Ascom för att hjälpa dem med en säkrare kommunikationslösning i deras Kristineberggruva som ligger 10 mil utanför Skellefteå. Här bryter man komplexmalm som innehåller bland annat zink, koppar, bly, guld och silver.

– Det finns inte många arbetsplatser där man håller så hårt på säkerheten som i en gruva. Kommunikationsutrustningen är personalens livlina och är självklart väldigt viktig för verksamheten, säger Fredrik Ekenstedt, projektledare på Boliden Mineral och ansvarig för införandet av WiFi-nätet och Ascom-telefonin i Kristineberg.

Öppen kanal

Tidigare hade man på siten ett traditionellt komradio-system med en öppen kanal. 100 personer var inkopplade samtidigt men kommunikationen fungerade inte optimalt. Gruvan består av totalt 35 kilometer gångar och är hela tiden i förändring då nya brytningsrum öppnas och andra kontinuerligt fylls igen.

– Utmaningen med att kommunicera i en gruva är att miljön hela tiden förändras, säger Fredrik Ekenstedt.

Ascom installerade wifi med totalt 350 acesspunkter för att skapa tillräcklig täckning. De nya telefonerna hanterar både samtal, textmeddelanden, samt har integrerat larm och positionering.

– Dessutom hanterar både arbetsledning och personal samtalsgrupper som möjliggör konferenssamtal (push-to-talk) och riktade meddelanden till specifika grupper, exempelvis servicelarm till elektrikerna. Detta leder till högre effektivitet i flera led, säger Fredrik Ekenstedt på Boliden Mineral.

Säkerhet först

Acesspunkterna ger också möjlighet att mycket mer noggrant se var en viss person befinner sig i gruvan. Tidigare hade man en ganska grov indelning där man på någon kilometer visste var personal befinner sig. Men med positionering i telefonerna kan man nu se vilken acesspunkt de är anslutna till.

– Ur säkerhetssynkpunkt är det väldigt viktigt. Ascom har hjälpt oss bra med att ordna täckning i en föränderlig miljö, de har förstått våra krav och anpassat produkten därefter, säger Fredrik Ekenstedt.

Efter en testperiod sätts den nya kommunikationslösningen i drift och ska vara fullt utbyggd i april 2013.

– Vi är väldigt glada för att Boliden Mineral gett oss det här förtroendet och ser fram emot hela gruvnäringens fortsatta utveckling mot modernare, effektivare och säkrare kommunikationslösningar, säger Sami Sundholm på Ascom Sverige.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.