Telefoni för finskt ordförandeskap

Teliasonera har utsetts som leverantör av telefoni under Finlands ordförandeperiod i EU under andra halvan av 2006. Avtalet omfattar en rad tjänster och inkluderar röst-, data-, internet- och bildtjänster och olika former av andra uppkopplingar. Bland annat ska man tillhandahålla kommunikationsutrustning för ett 20-tal större möten under ordförandeskapet.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.