Telegent har 88 procent i Trio

Teligent har 88 procent av aktierna i Trio och förlänger erbjudandet. Styrelsen för Teligent samt styrelsen för Trio offentliggjorde den 8 februari 2006 ett samgående mellan de båda bolagen. Samgåendet genomförs genom att aktieägarna i Trio erbjuds nyemitterade aktier i Teligent. Den 29 mars 2006 meddelade Teligent att erbjudandet förlängdes för kvarvarande aktieägare till den 24 april 2006.

Under förlängningen har aktieägare med ytterligare 9 765 913 aktier accepterat erbjudandet. Teligent kontrollerar därefter 89 254 884 aktier i Trio motsvarande cirka 88 procent av antalet aktier. Antalet aktier i Trio uppgick den 24 april 2006 till 101 535 467.

I syfte att erbjuda de kvarvarande aktieägarna i Trio att byta sina aktier i Trio till aktier i Teligent förlängs erbjudandet till den 18 maj 2006.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.