Telekom idag Live – Eilerts projekt kan ge svenskt övertag

Nätverk Eilert Johansson står på talarlistan till Telekom idag Live.
Den 16 maj kommer han berätta om sitt arbete med att digitalisera gruvor – och det försprång som tekniken kan erbjuda svenska företag.

Telekom idag Live – Eilerts  projekt kan ge svenskt övertag
RISE

Han arbetar vanligtvis med att projektleda RISE arbete kring mobilitetslösningar– men just nu leder Scrum Mastern Eilert Johansson ett digitaliseringsprojekt under jord. PIMM DMA, Digitalised Mining Arena, handlar om att bygga mobilnät för gruvindustrin. I Bolidens guldgruva i Kankberg har Eilert bland annat testat att fjärrstyra maskiner över mobilnät.

– Tekniskt sett handlar det om att skapa robust trådlös kommunikation. För att fjärrstyrning ska fungera krävs hög datahastighet utan fördröjning, och det har gått jättebra, säger Eilert Johansson.

Stängda system måste mötas

För att skala upp systemet för större gruvor kommer det dock krävas 5g. Men det som utgör den ständiga utmaningen i projektet är att en mängd olika system måste mötas.

– Man ska integrera stängda system, exempelvis de styr- och reglersystem som finns inom industrin. Till detta kommer övervakningen av mobilnät. Båda är ju traditionellt sett väldigt stängda miljöer, och man öppnar ogärna upp dem av säkerhetsskäl. Nu blir de en del av samma miljö när de integreras in i varandra. Det är en utmaning tekniskt, affärsmässigt och säkerhetsmässigt, säger han.

Genom att använda fjärrstyrning för de farligaste momenten ökas säkerheten radikalt, och Eilert berättar att personalen uppskattar att kunna köra sina maskiner ovan jord. De inser även att tekniken över tid kan säkra jobben i Sverige.

Stora besparingar

– Det som är riktigt intressant när man digitaliserar verksamheten är att det möjliggör en förändring av hela arbetsprocessen. Då pratar vi inte längre om att man gör effektiviseringar på några procent – utan man kan öka produktiviteten med upp till 20 procent. Det är otroligt, säger han.

Tekniken innebär bland annat att man på ett effektivare sätt kan reglera urvalet av malm, och därmed höja sin kvalitet. Till detta kommer en rad besparingar. Efter sprängning pumpar fläktar ned enorma mängder uppvärmd luft i schakten, för att ventilera ut spränggaser. Under två timmar står arbetet stilla. Med trådlösa sensorer kan man mäta av luftkvalitén i hela gruvan och istället ventilera där det behövs.

Relevant teknik för många industrier

PIMM DMA ser över många olika utmaningar inom området, och Eilert konstaterar att gruvprojektet är relevant för många andra industrier.

– Det finns ju en stor potential kring att förbättra industriprocesser. Det krävs mod av industrin, men om vi vågar så kan tekniken ge stora konkurrensfördelar för Sverige. Det här kommer hända – och om Sverige är först på banan så är det vi som blir vinnaren inom respektive industrimarknad, säger Eilert.

Krävs nya affärsmodeller

Tekniken har en enorm potential, men för att upprätta nät för industrin behöver man hitta nya affärsmodeller. För frågan är var pengarna ska komma ifrån?

– Vi måste hitta en affärsmodell med ett upplägg som gör så att alla vill vara med. Det behövs specas upp hur det här går till både tekniskt och affärsmässigt. Om vi kan nå dit hän så kan det här börja hända på riktigt, säger Eilert Johansson.

I projektet PIMM DMA, Digitalised Mining Arena, deltar ABB, Atlas Copco, Boliden, Ericsson, InfoVista, RISE, Telia, Volvo Construction Equipment och Wolfit.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.