Telekom trender i England

Brittiska Ofcom har undersökt hur konsumenterna upplever sin telekomvardag. Bland personer över 65 och för låginkomsttagare har användningen av mobiltelefoner, bredband och digital-tv ökat kraftigt jämfört med 2006, men ligger fortfarande under medelnivån för användning. Hörselskadade har ökat sin användning av mobiltelefoner med 15 procent, där framförallt möjligheten till textmeddelanden förbättrat livskvaliteten.

Konkurrens sänker priser

För ett genomsnittshem i Storbritannien kostar nu telekom-tjänster totalt 70 pund i månaden, vilket är 35 pund lägre än nivåerna för fem år sedan.

Ofcom ser även att nya regler för marknadsföring och konsumenträttigheter har förbättrat situationen. Att klagomålen till Ofcom har minskat samt det minskade antalet av uppsagda avtal, tolkar Ofcom som att marknaden fungerar bättre.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.