Telekombolag hämmar sin egen utveckling

Svenska företag är väl medvetna om att innovation är nyckeln till en internationell framgång. Trots detta lyckas inte telekomindustrin med att få ut all tillgänglig kraft ur sitt innovationsarbete.

Framgång, tillväxt och möjligheten att konkurrera på den internationella arenan bygger på förmågan att vara innovativ. Det är nordiska telekomföretag fullt på det klara med enligt den undersökning som TNS Gallup utfört på uppdrag av Celerant Consulting.

Trots detta finns det hinder internt som gör att all den kraft som läggs på forskning och utveckling, inte kan omsättas till nya produkter på det sätt som borde vara möjligt.

Barriärer mot innovation

En grundorsak är svårigheten att rekrytera den personal som behövs och bristen på spetskompetens bromsar innovationsförmågan.

En annan barriär är oviljan hos företagsledningar att risker på längre sikt. Telekomindustrins utveckling av produkter med kort livslängd till konsumenter hämmar den innovativa utvecklingen på längre sikt.

Dåliga beslut är det tredje hindret som telekomföretag med ambitioner att vara innovativa måste klara av att komma över. Ledningen har allt för ofta svårt att bestämma sig för vilka projekt som ska sättas igång med omedelbar verkan och vilka som ska läggas ned, vilket slösar med företagets begränsade resurser.

Skapa livskraftiga system

– Undersökningen visar ett stort problem inom svenskt näringsliv. Våra företag är medvetna om hur viktig innovation och utveckling är och använder stora resurser till detta. Men det finns ett stort och tydligt behov av att skapa strukturer kring innovationsarbetet för att säkerställa att man får ut så mycket som möjligt av det, säger Hans Lindeman, vd för Celerant Consulting som beställt undersökningen.

En förbättrad process runt innovationsarbetet skulle innebära att kunskap dokumenteras och hanteras på ett sådant sätt att det finns tillgängligt i projekten, även om nyckelpersoner lämnar företaget.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.