Telekombranschen har minst nöjda kunder

Kundservice Inom det privata näringslivet finns ingen bransch som har lika låg kundnöjdhet som telekom. Jämför med för fem år sedan har kunderna rent av blivit ännu mindre nöjda.

Svenskt Kvalitetsindex har släppt en sammanfattning av sina mätresultat över kundnöjdheten under 2015. Trots att operatörerna i många år hävdat att de jobbar för att förbättra sina kundrelationer är det tydligt att branschen fortfarande hamnar i strykklass. Ingenstans inom det privata näringslivet är kundnöjdheten så låg, SKI-indexet hamnar på låga 66,9 av 100. Sverigesnittet för alla branscher låg under förra året på 69,1 och bara de statliga myndigheterna hamnar lägre i mätningen. Någon långsiktig förbättring för telekombranschen kan man inte heller skönja, resultatet för 2015 är något lägre än det branschen fick för fem år sedan.

– Man kan säga att det är status quo, det är nästan lite pinsamt. Höga andelar klagomål mot branschen har vi sett sedan urminnes tider och det är kanske inte så konstigt eftersom det är tjänster vi använder hela tiden men hanteringen av klagomålen är också relativt sett dålig, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Han konstaterar också att det väldigt ofta krävs mer än en kontakt för att få sina klagomål lösta vilket drar ner betyget.

– Telekombranschen har väldigt mycket fokus på nya kunder, men verkar glömma bort de man redan har. Vi har en fråga i undersökningen som handlar om hur man blir premierad för att man är en trogen kund, där blir det rent pinsamma resultat för telekom, säger han.

Vore det inte för en lite bättre kundnöjdhet bland företagskunderna skulle helhetsbetyget ha legat ännu lägre.

– På företagssidan försöker vissa aktörer i alla fall vara mer inriktade på service och att vara mer personliga i sin kundkontakt. Men det är viktigt att gör det inom ramen för det egna varumärket och med kontroll, kunderna gillar inte när andra företag ska representera operatören när det gäller exempelvis försäljning, säger Johan Parmler.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.