Krönika: Telekombranschen står inför ett vägval

krönika Telekombranschen har en central funktion i dagens uppkopplade samhälle, men många operatörer lyckas inte utnyttja värdet av de data man besitter. Det skriver Dan Öhlander, Nordenchef på Snowflake.

Krönika: Telekombranschen står inför ett vägval
Dan Öhlander är nordisk chef på Snowflake.

Telekomföretag arbetar i en bransch där man behöver skydda sin kundinformation mycket noggrant. Strikta regler för dataskydd, såsom GDPR, har stärkt kravet på att ha ännu bättre kontroll över hur information lagras, hanteras och används. Dessa hårda regler finns för att stärka skyddet av personlig data, men gör det samtidigt svårt för telekomföretag att nyttja värdefull data. Utmaningen är att data ofta kan vara låst inom enskilda avdelningar på företaget.

Telekombranschen spelar en viktig roll som det centrala nervsystemet som binder samman flera olika branscher. Men utan möjlighet att korrekt hantera, analysera och samla in data centralt över nätverket, kan telekomföretag ibland inte koppla ihop nödvändiga data. Detta kan innebära att man går miste om möjligheter att skapa förbättrade slutanvändarupplevelser och i förlängningen också gå miste om intäkter.

Telekomföretag som försöker frigöra, dela och samarbeta med sin data, kommer att kunna arbeta mer strategiskt med sina ekosystem och på så vis kunna generera nya intäkter. Att dra nytta av sin data kan också göra det möjligt för telekomföretag att hantera den enorma nätverkskomplexitet de har idag, och hjälpa till med allt från förebyggande underhåll, utbyggnad till kostnadsoptimering.

Stärk tillväxten med hjälp av ett Data clean room

Många branscher världen över förlitar sig på att teleoperatörer ska utgöra ryggraden i deras verksamhet. Inom exempelvis handeln sker försäljning genom att data körs via olika teleoperatörs nätverk, och inom transport förlitar sig schemaläggarna för bussar och tåg på exakt samma teknik. Men trots att telekomteknik är så viktig för samhället och för uppkopplade branscher så tar teleoperatörer inte vara på värdet av den data de besitter.

Datasekretess och ökande regulatoriska krav har hindrat telekomföretag från att ansluta och dela sina data med andra organisationer på grund av rädsla för att läcka kunders personliga data. Men teknik för så kallade Data clean room växer snabbt som ett sätt att hjälpa företag att enkelt dela data såväl internt som med tredjeparter i en säker och tryggt hanterad miljö. Ett Data clean room maskerar datan och förhindrar att personlig data visas för andra företag när data delas. På så vis skyddas och hanteras personlig data på ett sätt där man efterlever rådande regelverk. Detta gör det möjligt för organisationer att sammanföra data för gemensam analys enligt tydligt definierade riktlinjer och restriktioner.

Inom exempelvis detaljhandeln kan telekomföretag samarbeta med återförsäljare på ett tryggt och säkert genom ett Data clean room. Den data som analyseras baseras oftast på användarens mobiltelefonnummer som kan ge telekomföretaget och handlaren tillgång till exempelvis användarens geografiska position, vilka produkter som ligger i varukorgen och vilka produkter som inhandlats. Genom att analysera denna data kan handlare fokusera på att förbättra sina kunders personliga erbjudanden och även deras upplevelse av webbutiken.

Bättre data betyder bättre uppkopplingar

Att kunna förstå den individuella användningen av ett nätverk kan hjälpa telekomföretag att förbättra och bredda sina tjänster – något som visat sig i och med framgångarna med utbyggnaden av nästa generations nätverk. Dessa nätverk är de första i sitt slag som gör det möjligt för företag att erbjuda sina kunder serviceavtal på olika nivåer. När man vet vem som använder tjänsterna och vad de gör i nätverket kan man som telekomföretag prioritera det värde och de upplevelser man behöver ge sina kunder för att kunna leverera den bästa tjänsten.

Men trots denna tekniska kapacitet står oförmågan att utnyttja kunddata ofta i vägen för många nätverksleverantörer från att kunna dra fördel av denna data. Genom att bättre förstå nätverksdata kan telekomföretag enklare avveckla äldre nätverk, som kan vara dyrare att underhålla, och ersätta dem med snabbare anslutnings- och nedladdningshastigheter för 5g-nätverk.

Framtiden blir ljusare med digitala tvillingar

Det kommer inte dröja länge innan telekomföretag kommer vilja dra nytta av ny och framväxande teknik såsom digitala tvillingar. Att bygga en digital tvilling genom sitt nätverk fungerar som ett visualiseringsverktyg för att replikera vad som händer i den verkliga världen. Detta gör det möjligt att kontinuerligt kunna framställa nya prototyper, testa och självoptimera nätverket.

Att kunna lägga över data med information om kundupplevelser samt mobilitetsdata på denna digitala tvilling, gör det möjligt för nätverk att bli mycket mer kundcentrerade och säkerställa att telekomföretag kan anpassa de kundupplevelser de levererar, så att de möter kundernas exakta krav. Detta kommer att kunna bidra till en ökad kundnöjdhet och förbättrad lojalitet, vilket i sin tur kan leda till en betydande ökning av lönsamheten.

På lång sikt kommer det vara livsnödvändigt för företag att kunna få ut det mesta av sin data. De telekomföretag som lyckas utnyttja sin data till fullo är också de som kommer att kunna utvecklas till de teknikföretag som står starkast i kampen mot sina konkurrenter.

Dan Öhlander, Nordenchef på Snowflake

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.