Telekonkurrensen fungerar bra

Konkurrensen på telemarknaden fungerar bra, tycker PTS som därför inte tänker införa några nya konkurrensregler. Både när det gäller mobiltelefoni och fast telefoni har marknaden utvecklats mot en effektiv konkurrens och på mobilsidan finns det inte längre någon dominerande aktör.

Inga nya konkurrensregler på marknaderna för telefonsamtal i fasta nätet och samtal från mobiltelefon

Post- och telestyrelsen, PTS, har beslutat att inte införa regler på marknaderna för telefonsamtal i fasta nätet och marknaden för samtal från mobiltelefon. Skälet är att marknaderna, enligt PTS analyser, utvecklas mot effektiv konkurrens.

De regler som finns på marknaderna för telefonsamtal i det fasta nätet möjliggör förval av telebolag och prefixval samt tillgång till samtrafik. PTS analys visar att det inte finns stora hinder för telebolag att etablera sig på dessa marknader och att konkurrensen därför är god.

På mobilmarkanden har PTS tittat på frågor som rör tillträde till mobilnät och samtrafik vid samtal från mobiltelefon. PTS analys visar att det inte finns något bolag som dominerar på denna marknad och att konkurrensen har förbättrats, vilket har lett till lägre konsumentpriser för mobiltelefoni.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.