Telenor ersätter Trollhättan med 1,5 miljon

KST Parterna möttes på halva vägen när Trollhättans kommun och Telenor på torsdagen kom fram till en uppgörelse om den problemkantade KST-telefonin.

Telenor ersätter Trollhättan med 1,5 miljon

Telenors leverans av telefonitjänster till Trollhättans kommun har under de elva månader som som gått sedan samarbetet påbörjades kantats av problem med bland annat ljudkvaliteten, avbrutna samtal och krånglande hänvisning. Kommunen hade därför inför torsdagens möte med Telenor begärt 2,7 miljoner kronor i ersättning för merkostnader som uppstått och kompensation för att kommunen inte fått de fungerande tjänster de hittills betalat för.

Så mycket pengar blev det nu inte utan parterna möttes ungefär halvvägs vilket innebär att Trollhättans kommun får 1,5 miljoner kronor.

– Det är en överenskommelse som känns bra för oss och jag tror att den också är bra för Telenor. Tillsammans kan vi nu lägga kraften på att lösa de problem som återstår, säger Per Johansson, förvaltningschef på Trollhättans kommun.

Åtgärdslista på måndag

Den ersättning som kommunen nu får täcker enligt honom de merkostnader för framför allt extra personal som uppstått till följd av telefonitrasslet och en viss återbetalning av betalda avgifter.

– Men det är också viktigt att vi nu fått till en riktig revision av leveransen. På måndag ska Telenor träffa vår administrativa chef Britt-Marie Svensson för att gå igenom den konkreta lista av problem som återstår att lösa, säger Per Johansson.

Han betonar att Telenor visat både stor vilja och ett stort engagemang i att hitta en lösning som leder framåt.

– De har satt in alla resurser de har och vi är nöjda med både dialogen och samarbetet även om vi varit missnöjda med leveransen, säger han.

Ingen friskrivning

Den ekonomiska kompensationen är ingen friskrivning från framtida krav från kommunen om Telenor trots all inte skulle lyckas avhjälpa de problem som återstår. Det var ett tungt krav från Trollhättan.

– Så vitt jag förstår finns det väldigt lite praxis att luta sig mot i den här typen av uppgörelser men på det hela taget tror jag att vi gjort marknaden en tjänst genom att göra tydligt vad man kan kräva, säger Per Johansson.

Även hos Telenor är man glada över att ha nått ett samförstånd.

– Jag tycker att vi nått ett bra resultat där det viktigaste är att kunden känner sig nöjd, säger Mats Almgren, affärsområdeschef hos Telenor.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.