Telenor får använda gsm på svenska flyg

Telenor får tillstånd att använda GSM 1800 på svenska flygplan. Det har Post- och telestyrelsen, PTS, beslutat. Det är första gången PTS delar ut ett sådant tillstånd. Det är också ett av de första i Europa.

Operatörens system bygger på att en inomhussändare placeras i flygplanets kabin. Kommunikationen från användarnas telefoner slussas sedan från sändaren via satellit till en mottagare på marken. Därefter går samtalet ut i marknätet.

Tillståndet är förknippat med ett antal tekniska villkor för att säkerställa att annan radioanvändning inte störs – exempelvis är det centralt att kommunikationen slussas via satellit och inte kan nå marknätet direkt från flygplanet. Systemet behöver även certifieras för installation ombord. Denna prövning görs inte av PTS, utan av luftfartsmyndigheter.

Tillståndet gäller ett år, i avvaktan på att det internationella regelverket för användning av gsm på flygplan ska antas inom den europeiska post- och telekomorganisationen CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations). Det kommer sannolikt att ske under det närmaste året.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.