Telenor har fått nöjdare kunder

Sedan 2005 har Telenor dalat i kundnöjdhet. I år har operatören vänt den negativa trenden, men har fortfarande flest klagande kunder.
Även Tele2 har minskat avståndet till Teliasonera som har flest nöjda företagskunder.

Telisonera har nöjdast kunder när det gäller företagsmarknaden för såväl fast som mobil telefoni, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Sedan 2007 har andelen nöjda företagskunder på mobiltelefoni ökat från 67,7 till 68,8 av indexets maximala siffra på 100.

Både Telenor och Tele2, som sjönk ordentligt under 2007, har i år ökat i nöjdhet bland mobila företagskunder. År 2005 hade Telenor en kundnöjdhet på 65,2 jämfört med en bottennotering i fjol på 58. Nu har operatören lyckats vända den negativa trenden med en kundnöjdhet på 62,4.

Tele2 ökar i sin tur från 58,2 till 60,2. Branschen som helhet ökar från 62,3 till 64,3 i andel nöjda företagskunder på mobilsidan. Enligt Svenskt Kvalitetsindex rör det sig framför allt om förbättrade betyg på servicekvaliteten som drivit en stärkt kundnöjdhet bland företagskunderna.

Andelen klagande företagskunder är dock fortsatt hög, mellan 20 och 41 procent. Telenor här även i år högst andel klagande kunder med 41 procent.

Nöjdheten ökar

När det gäller företagsmarknaden på fast telefoni är kunderna sedan några år avsevärt nöjdare med sitt teleföretag än tidigare och i år noteras en liten ökning. De nya operatörerna som direkt efter liberaliseringen av telesektorn startade verksamhet fick inledningsvis mycket höga kundbetyg. Men detta förändrades radikalt i början av 2000-talet då många företag upplevde besvikelse över sin nya operatör.

Telia ligger kvar på samma nivå som år 2007 medan Tele2 och Phonera har förbättrat sin kundnöjdhet med 2,3 respektive 4,7 enheter. Analysen av siffrorna visar att ökningen beror på bättre betyg inom produktkvalitet. Ventelo får i sin tur sämre betyg i år och noterar en ny lägstanivå sedan de började särredovisas 2005 (se faktaruta).

Av reslutaten framgår tydligt att alla operatörer är fortsatt dåliga på att hantera klagomål så att kunden blir nöjd. Teleoperatörernas klagomålshantering får dock bättre betyg när det gäller fast telefoni jämfört med mobiltelefoni.

Fakta

Nöjda företagskunder

Mobil telefoni:

1) Telia – 68,8

2) Telenor – 62,4

3) Tele2 – 60,2

Branschen: 64,3

————————

Fast telefoni:

1) Phonera – 67,2

2) Telia – 66,9

3) Tele2 – 64,4

4) Ventelo – 62,9

Branschen: 66

Maximal siffra i index är 100. Ju högre siffra desto nöjdare kunder.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.