Telenor i 5g-projekt för fjärrstyrda skogsmaskiner

5g En lokal 5g-station sätts upp i skogen. Här ska Ericsson, Telenor och Skogforsk utvärdera hur långt ifrån stationen fjärrstyrning av skogsmaskiner är möjlig.

Telenor i 5g-projekt för fjärrstyrda skogsmaskiner

– Fjärrstyrning kan öka effektiviteten för både det svenska och det nordiska skogsbruket. Det kan också i grunden förbättra arbetsmiljön för operatörerna, minska antalet olyckor, säger Petrus Jönsson, biträdande programchef på Skogforsk i ett pressmeddelande.

Fjärrstyrning av skogsmaskiner förekommer idag i begränsad utsträckning. Då används wifi, men med 5g:s möjligheter med hög överföringshastighet, låg fördröjning och hög tillförlitlighet så tror man att möjligheterna till att öka andelen självkörande skogsmaskiner.

I ett pilotprojekt ska man nu utvärdera möjligheterna. Enligt Telenor är det här det första projektet ”som jämför uppkoppling mot lokal 5g-station med andra tekniker för att se på vilka avstånd fjärrstyrning är möjlig och vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans”. De andra teknikerna är wifi och 4g i olika kombinationer.

– Det finns inga tvivel om att 5g kommer att vara överlägset wifi, skapa nya möjligheter och lösa många behov. Eftersom det kommer att dröja innan 5g är så pass utbyggt att det kan användas brett i skogsindustrin testar vi nu med lokal 5G som kommer att bli ett viktigt komplement, säger Andreas Kristensson, chef för IoT och New Business på Telenor Sverige.

Ett lokalt 5g-nät är i det här fallet detsamma som ett privat nät. Då får man lokala områden med hög kapacitet. Det här nätet sätts upp i skogen och forskningen sker i Troëdsson Forestry Teleoperation Lab.

5g-utrustningen kommer från Ericsson.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!