Telenor och Alltele förlorade i rätten

Upphandling Förvaltningsrätten i Stockholm avslår de båda operatörernas begäran om överprövning av Kammarkollegiets ramavtalsupphandling om fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster.

Det var i våras som Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet offentliggjorde operatörer som vunnit upphandlingen av fasta och mobila tele- och datatjänster till den offentliga sektorn. Åtta operatörer hade deltagit i upphandlingen och såväl Telenor som Alltele fann sig stå utan tilldelningsbeslut då de fått de lägsta poängbedömningarna och det på förhand var klart att Kammarkollegiet bara avsåg att teckna avtal med sex operatörer.

Ville få konkurrenters anbud omvärderade

Båda operatörerna valde att överklaga tilldelningsbeslutet bland annat med hänvisning till Kammarkollegiets bedömning av operatörerna Borderlights och IP-Onlys anbud som de menar värderats för högt i upphandlingen.

En viktig fråga har varit i vilken mån de båda konkurrenterna verkligen kan leverera mobila tjänster på det sätt som efterfrågas i upphandlingen då ingen av dem idag levererar sådana tjänster och inte heller offentligt velat redovisa vilka samarbetspartners de har på området.

Avslag på alla punkter

Nästan ett halvår efter att Alltele och Telenor lämnande in sina begäran om överklagan till Förvaltningsdomstolen har den nu fattat sitt beslut. Domstolen avslår operatörernas begäran på alla punkter. I båda fallen slår de fast att lagen om offentlig upphandling, LOU, ger en upphandlande myndighet stor frihet kring hur de utformar upphandlingen så länge den kan anses vara transparent och förutsebar. Rätten menar att Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet inte brutit mot det kravet. Om kraven i upphandlingen i sig är lämpligt utformade är inget som rätten tar ställning till.

Varken Alltele eller Telenor har ännu kommenterat domen och det återstår därför att se om någon av dem är beredd att överklaga till nästa instans.

Kammarkollegiet är inte oväntat positiva till utslaget, se artikeln nedan.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.