Telenor ökar kundbasen på mobiltelefoni

Telenor redovisar högsta kundtillväxten sedan tredje kvartalet 2007. Samtidigt genomförs en omorganisation med en samordning av kundservice-, försäljnings- och marknadsenheterna inom koncernen. Hur mycket personalminskningar det rörs sig om uppges dock inte i pressmeddelandet.

Det samlade ebitda för fastnäts- och mobilverksamheterna uppgick under tredje kvartalet 2008 till 674 miljoner kronor, 45 miljoner bättre än motsvarande period föregående år. Tillväxten på marknaden för fast bredband har sedan årsskiftet avtagit kraftigt till stor del på grund av försäljningsökningen inom mobilt bredband.

Mobilverksamheten i Sverige omsatte 1 876 miljoner kronor under det tredje kvartalet, 1 procent lägre än motsvarande kvartal 2007. Tillväxt i antal abonnemang har motverkats av en lägre genomsnittlig intäkt per kund (arpu) som påverkats negativt av bland annat regulatoriska sänkningar av roaming- och samtrafikavgifter om totalt -40 miljoner kronor.

Det totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 1 837 000, en ökning 53 000 jämfört med föregående kvartal. Marknadsandelen för Telenors mobilverksamhet i Sverige uppskattas till 17 procent i kundantal och 24 procent räknat i intäkter.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.