Telenors dominans sviktar

Telenors andel av den totala omsättningen på den norska telekommarknaden har minskat med 17 procent mellan 2002 och 2004. Bredband är det enda området där man ökar sina marknadsandelar.

Telenors andel av den totala omsättningen på den norska marknaden har minskat betydligt sedan år 2002, detta enligt siffror från norska Post- och Teletilsynet som Teleavisen tagit del av. 2002 var Telenors marknadsandel 78 procent och förra året hade den sjunkit till 61 procent. Det är främst inom fasta telefonabonnemang, där Telenor förut haft i princip total dominans, som företaget tappar mark. Mellan 2003 och 2004 minskade omsättningen inom fasta abonnemang med 14 procent. Även inom mobiltelefoni har man minskat omsättningen jämfört med 2003.

Telenor fortsätter dock att vara den klart största aktören inom fast telefoni med 80 procent av marknaden och på bredbandsområdet kan man också visa på plussiffror.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.