Telenors IoT-chef: ”Måste våga fatta beslut som kan göra ont”

IoT Framtiden är uppkopplad – men för att få till smarta samhällen krävs det samverkan. Det menar Sofia Ahlmark Hyvärinen, chef för Telenors nystartade IoT-sektion.
– Därför vill vi få till ett ekosystem där alla kan tjäna på att vi arbetar tillsammans, säger Sofia Ahlmark Hyvärinen.

Telenors IoT-chef: ”Måste våga fatta beslut som kan göra ont”

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Total tillgång till alla guider och tester
  • Premiumnyheter med de senaste trenderna
  • Fullt fokus på att du ska göra rätt kommunikationsval
  • Tryckt magasin med sex nummer om året
Redan prenumerant?

I början av året startade Telenor en ny enhet för IoT. Detta var startskottet både för ett nytt affärsområde, men även ett helt nytt sätt att agera som operatör. Inom den här vertikalen ska laget vara det som utgör det starka jaget. Chef på bygget är Sofia Hyvärinen Ahlmark, och för Telekom idag berättar hon att divisionen kommer jobba med att bryta ny mark
– Sedan början av året har vi byggt upp enheten IoT och New Business. Det omfattar 5g-området med Industri 4.0 men även nya affärsmodeller inom IoT samt förstärkning av vår befintliga IoT affär, säger hon.

Sofia berättar att tonvikten i början kommer att ligga på att få igång partnersamarbeten där Telenor tillsammans med andra kan utforska möjligheter och hitta nya vägar. Men även att jobba strukturellt för att närma sig målet om ett uppkopplad och smart samhälle.
– Vi har gått ut publikt med ett pilotprojekt och har diskussioner med flertalet andra partners. Nu är vi i början och försöker knyta till oss de främsta aktörerna som vi kan skapa ett IoT-ekosystem med. Vi jobbar mycket med startups där vi ser att de är innovativa och djärva när det kommer till att utveckla tjänster, medan vi är bra på nät, service och support. Genom att kombinera våra respektive styrkor kan vi erbjuda nya och bättre lösningar, och vi tror att det kan leda till flera koncept som vi kan lansera redan nästa år.

Det publika projektet har Telenor tillsammans med Th1ng och det handlar om hållbara lösningar för energi- och vattenförbrukning. På sikt ska allt fler tjänster lanseras, men initialt kommer operatören hålla sig till tjänster som rör smarta byggnader och energisystem.
– Det är där vi kommer lägga krutet, jag kan inte gå in mer på detaljer, men det är inom värmereglering, kontorsmiljöer och liknande vi börjar. Vi utesluter inte andra områden för det, men det är här vi ser marknadsefterfrågan just nu, säger Sofia.

Ekosystem en viktig del i framtidens affärsmodell

Men hur ska IoT bli lönsamt? Ett av de problem som branschen brottas med är att det ännu så länge inte riktigt finns några bra affärsmodeller för tekniken. Men bara för att det inte är löst i dag, anser Sofia inte att man kan sitta på händerna och vänta på att någon ska komma på det.
– Vi behöver titta generellt på hur framtidens affärsmodeller ser ut. Här kommer ekosystemet in. Vår strategi är att genomföra piloter med våra kunder för att hitta hur vi kan paketera det här gemensamt. Vi ser att det kommer att vara flera aktörer på marknaden som vill ha en del av kakan, och jag tror ingen har ett svar på vilken affärsmodell som fungerar – men en sak som vi vet är att det måste finnas en slutkund med betalningsvilja, säger hon.
Även om det inte finns en konkret affärsmodell ännu säger Sofia att det som har utkristalliserats som avstamp för IoT-affären bland annat är tjänster för förutseende eller preventivt arbete.
– Tjänster som kan leda till att man förebygger skada eller kostnader är ett av flera exempel som vi tror på. Där uppkoppling kan leda till en lägre kostnadsmassa antingen genom lägre försäkringspremie eller lägre kostnad om man drabbas av en skada. Alltså ett exempel där alla vinner på att kostnaderna blir lägre om eller när något sker, detta är ett av flera, säger hon.

Att arbeta på det här sättet, genom samverkan med externa partners, är dock relativt nytt i branschen. Tidigare har Telenor inte varit beroende av andra i samma utsträckning och en del konkurrenter har också valt att i högre grad satsa på att utveckla lösningar i egen regi snarare än i samverkan med andra.
– Det här är nytt för oss som operatör. Vi är ju vana att leverera och underhålla allt själva. Nu måste vi jobba med partners. Men jag tror att det är fullkomligt avgörande att vi börjar bygga den här typen av relationer tidigt. Vi vet att när utvecklingen väl kommer igång – så kommer det gå fort. Då måste man redan ha knutit till sig bra samarbetspartners för att ha möjligheterna att växa, säger Sofia.

Måste våga tänka nytt

Det här kommer att bli den stora utmaningen menar hon. Operatörer måste inse att det inte går att rulla på i samma hjulspår längre.
– Här måste vi tänka nytt. Man måste våga fatta beslut kopplade till befintliga affärer som kan göra ont. Och det här tror jag är en av orsakerna som skapat trögheten som har gjort att branschen inte kommit längre. 2019 är första året som Telenor Sverige har en rejäl och nydanande strategi kopplad till IoT. När marknaden är mogen är en tidsfråga men den analys vi gjort är att IoT-området kommer explodera fram tills 2025. Möjligheterna finns därute och vi ska vara den främsta utmanaren på den svenska marknaden, säger Sofia Hyvärinen Ahlmark.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!