Telereglering hämmar europeiska företag

Den nuvarande regleringen av telekomtjänster i Europa lever inte upp till företagen krav. Det visar en undersökning där företrädare för ett antal större företag intervjuas. Den visar bland annat att telekomreglerna i EU:s medlemsländer uppvisar stora skillnader vad gäller kvalitet, omfattning och tillgänglighet.

Undersökningen, ” The Ecomomic Benefits from Providing Business with Competitive Electronic Communications Services” är skriven av en grupp ledande akademiker och stöds av INTUG, EVUA och BT. Den uppmanar EU-kommissionen att lägga grunden för en innovativ europeisk marknad för telekomtjänster och telekomprodukter.

Undersökningen pekar på att medlemsländerna vill att företagen ska använda sig av avancerad informations- och kommunikationsteknologi för att höja EU:s produktivitet och tillväxt. Samtidigt har de skapat ett system med 27 olika regelverk för telekommunikation, av vilket somliga i bästa fall bara är halvseriösa med att kräva åtaganden för att leverera tjänster. Man konstaterar också att komissionens förslag till ny lagstiftning sannolikt kommer att ge möjlighet att se över de nationella regelverken. Men vissa länder hävdar att några gränsöverskridande tjänster inte existerar inom telekomsektorn och att kommissionen därför inte har med saken att göra. Företag som opererar över hela EU kräver dock gränsöverskridande tjänster, enligt undersökningen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.