Teletvist hamnade i domstol

Telefoni [UPPDATERAD] Teleåterförsäljaren Teleekonomi lovade stå för lösenkostnaderna om deras kund, Ingenjörsfirman J Mared, bytte till den rekommenderade operatören i förtid. Löftet hölls inte och tvisten löstes först efter att Mared gått till domstol. Uppdatering: En dom i hovrätten har slutgiligt gett Teleekonomi rätt.

Uppdatering:

En dom från Hovrätten Västra Sverige från i höstas ger Teleekonomi rätt i ärendet – enligt den har företaget agerat utifrån ett avtal som domstolen anser  vara upprättat mellan Teleekonomi och Weblink. Enligt domen har Weblink agerat på ett sådant sätt som pekar på att de accepterat avtalet mellan parterna, alltså Weblink och Teleekonomi. Bland annat i processen att underteckna avtalet. Det är det här avtalet som bland annat legat till grund för upplägget i affären med Ingenjörsfirman J Mared.

Som en följd av domen ska Weblink  betala ekonomisk ersättning och dessutom betala rättegångskostnaderna.

Domen gäller Weblink och Fiberföretaget, som tidigare använde varumärkesnamnet Teleekonomi. 

——————————————-

Det var i början av 2013 som Teleekonomis säljare kontaktade Ingenjörsfirman J Mared med erbjudande om ett byte av teleoperatör från Telia till Weblink. Eftersom avtalet med Telia var bundet fram till slutet av året var det egentligen för tidigt för ett operatörsbyte, men Teleekonomi lovade Mared att stå för Telias slutfaktura, totalt cirka 60 000 kronor plus moms.

– De var väldigt på och ville sälja, säger Ulla Samuelsson, controller hos Mared.

När avtalet skulle skrivas på den 26 april 2013 kom både Teleekonomis ansvarige projektledare tillsammans vd:n Ali Khorshidi till Mared.

– Vi erbjöds två olika avtal, dels i form av ett finansieringsupplägg via Ikano och dels ett vanligt avtal med Weblink. Finansiering var vi inte intresserade av eftersom vi inte kunde se nyttan med att finansiera en löpande tjänst, berättar Ulla Samuelsson.

Istället valde de det andra avtalet där Teleekonomi står som säljare och Weblink som leverantör. I avtalets fritextdel återfinns löftet om att Teleekonomi skulle stå för lösenavgiften för det tidigare operatörsavtalet.

Fick inga pengar

Operatörsbytet genomfördes men någon ersättning för Telias slutfaktura fick inte Mared, inte heller efter att de i augusti skickade en påminnelsefaktura på beloppet tillsammans med dröjsmålsränta till Teleekonomi. Totalt var skuldbeloppet nu nästan 70  000 kronor plus moms.

Enligt Mared förnekades nu helt löftet om att betala. Teleekonomi hävdade istället att det är Weblink som är avtalspart och att det är de som ska stå för kostnaden.

Den tolkningen tillbakavisas av Weblinks vice vd Roger Werin.

– Vi löser aldrig ut kunders tidigare avtal, det är inte ekonomiskt försvarbart att agera bank på det sättet, säger han.

Förlikning efter stämning

Striden om den obetalda fakturan hamnade till slut i Göteborgs Tingsrätt där den inledande förhandlingen ägde rum den 20 januari.

Enligt protokollet var Teleekonomis hållning även under förhandlingen att något avtal med Mared inte förelåg och att de endast ser sig som förmedlare av avtalsförslaget. Tolkningen att det är Weblink som ska stå för lösenkostnaden menar de ligger i linje med rådande branschpraxis.

Innan det var dags för huvudförhandling bestämde sig Teleekonomi för att trots allt söka en förlikning med Mared som därigenom får den utlovade ersättningen.

– Tvisten är därmed löst. Vi kommer att driva den här frågan vidare mot Weblink istället, säger Teleekonomis vd Ali Khorshidi.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.