Teleutrustning omsätter mer än datahårdvara

Svenska företag köpte telekommunikationsutrustning för 15,7 miljarder kronor 2007. Det är mer än hälften av de totala utgifterna för it-hårdvara, som omsatte 28,7 miljarder.
SCB presenterar för första gången den här it-undersökningen.

SCB-undersökningen innefattar 4 350 svenska företag, indelade i tre storleksklasser och tio olika branscher (se länk för detaljerat urval).

Här går att se hur stor andel som teleutrustningen står för av den totala marknadsvolymen. Men SCB har inte kopplat ihop telekom och mjukvara. Därför går det bara att se hur mycket företagen satsar på telerelaterad hårdvara, samtidigt som telekomlösningar alltmer består av programvara.

Mest pengar spenderar de större företagen, med 250 anställda och uppåt. Där köptes teleutrustning för 8,14 miljarder kronor 2007. I segmentet 50–249 anställda omsattes 3,64 miljarder och bland de minsta företagen 3,94 miljarder. Samtidigt leasade svenska företag telekomutrustning för 2,5 miljarder kronor.

Det är tre branscher som utmärker sig i listan över vilka som satsar mest pengar på området. Parti- och detaljhandel ligger i topp, därefter kommer el-, gas-, värme- och vattenförsörjning och som trea ligger företag inom uthyrning och företagsservice.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.