Telia Business Services förbättrar resultatet

Teliasoneras försäljning av kommunikationslösningar till företag går allt bättre. Det går att utläsa av de knapphändiga uppgifterna i kvartalsrapporten.
Men operatören sänker förväntningarna i den allmänna prognognosen för 2009.

Teliasonera ökade omsättningen med 11,5 procent första kvartalet jämfört med motsvarande period 2008. Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar, EBIDTA, blev rekordhögt, 8,8 miljarder kronor. Det var en ökning med 13,7 procent. Nettoresultatet landade på 4,44 miljarder kronor.

Men även Teliasonera märker av den kraftiga lågkonjunkturen, vilket gör att operatören justerar ner förväntningarna för 2009.

– Det makroekonomiska läget försämrades i det första kvartalet och även om branschen för telekomtjänster har påverkats i mindre utsträckning än andra branscher så ser vi tecken på ett förändrat kundbeteende på flera av våra marknader, säger koncernchefen Lars Nyberg.

”Starkt Business Services”

Teliasonera har slutat att särredovisa hur det går på företagsmarknaden. Business Services ligger numera under övrig verksamhet.

Niklas Henricson, kommunkationsansvarig på Business Services, lämnar en kortfattad kommentar:

– Business Services gjorde ett starkt kvartal.

Resultatet för övrig verksamhet, som utgörs av Teliasonera Holding, koncernfunktioner och försäljning och produktion av kommunikationslösningar och tjänster till företagskunder, har lyfts rejält jämfört med första kvartalet 2008.

Rörseleseresultatet före engångsposter har lyfts från minus 119 miljoner kronor till minus 62 miljoner. EBITDA för första kvartalet blev 57 miljoner kronor, jämfört med minus 2 miljoner. Omsättningen steg med 20 procent till 1,335 miljarder. Men det har påverkats av att danska kabel-tv-bolaget Stofa nu redovisas under övrig verksamhet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.