Telia drar bara fiber

Valfriheten bland telefoni- och bredbandstjänster minskar kraftigt när Teliasonera slutar dra koppar till nybyggen. I stället upphandlas fiberaccess med inlåsning av kunder som resultat.

Telia drar bara fiber
Anne Pettersson

Situationen på telemarknaden börjar se ut som den för kabel tv-marknaden, där dyra accessformer låser in kunderna under längre perioder. Teliasonera drar inte längre kopparkabel till varje hushåll eftersom koppar inte på långa vägar kan konkurrera med en fiberanslutning. Men i och med att Teliasonera inte ansluter samtliga nybyggen minskar valfriheten för kunderna. Det beror på att fastighetsägaren upphandlar fiberaccess från ett enda företag som, åtminstone initialt, får ensamrätt på tjänsteutbudet.

Inför domstol

Just nu pågår dessutom en tvist mellan Teliasonera och Post- och telestyrelsen, PTS, om den förra monopolistens skyldigheter att dra in fast anslutning till telenätet.

PTS har rätt att utse en teleoperatör som beläggs med så kallad universal service obligation, uso, för att leverera telefoni till permanenta bostäder och företag till ett överkomligt pris. Men Teliasonera har motsatt sig utnämningen och överklagat till länsrätten, som tillsvidare har upphävt uso-beslutet.

Magnus Axelsson, enhetschef för tillsyn och konkurrensfrågor på PTS, bekräftar att uso-beslutet inte gäller just nu och att Telia inte har någon skyldighet att dra in kabel överallt. Om Teliasonera kan tvingas dra in kabel i efterhand om beslutet trots allt vinner laga kraft vill han inte sia om.

Mindre valfrihet

Men rent krasst innebär fiberanslutningar att valfriheten på telefoniområdet minskar för kunderna. Det är bara Teliasonera som är skyldig att som dominerande aktör erbjuda andra operatörer tillträde till nätet.

– Om inte Telia har dragit fram accessen har inte kunderna samma möjlighet att byta förvalsoperatör och vi kan inte heller reglera villkoren, säger Magnus Axelsson.

Till skillnad från det rikstäckande kopparnätet finns ingen reglering för fiberaccess som tvingar operatören att dela med sig av nätet till andra som vill sälja ip-baserade tjänster, som exempelvis ip-telefoni och internet. Det innebär att kunderna är helt låsta till en leverantör under vanligtvis mellan tre till fem år. Därefter kanske man tvingas anlita en ny leverantör som vinner nästa upphandling med fastighetsägaren.

Men PTS har inga planer på att se över reglerna för fiberaccess, trots att bredband och telefoni är så pass sammanflätat.

– De som bygger nya områden har möjlighet att välja operatör. Det är inte säkert att det är rimligt att dra in flera parallella infrastrukturer som gör det dyrare för konsumenten, framhåller Magnus Axelsson.

Skydda investeringen

Rune Nilsson, strateg på Teliasonera, är mer bestämd i sin åsikt om vad som egentligen gäller. Enligt operatören finns inga som helst skyldigheter att leverera telefoni om det inte finns en rimlig begäran, vilket saknas i områden där andra aktörer verkar.

– Det är mycket få ställen där det inte finns möjlighet att få anslutning till ett telenät och om det saknas ska staten enligt lagen upphandla telefoni av en lämplig aktör, vilket lika gärna kan vara en 3g-operatör, säger Rune Nilsson.

Skälet till att Teliasonera har slutat dra koppar är enligt Rune Nilsson inte att regleringen blir mindre, utan snarare att koppar inte är en teknik för framtiden. Att kundernas valfrihet minskar med allt fler fiberaccesser är ett ansvar han inte vill lägga på Teliasonera.

– Det är fastighetsägaren som har gjort valet och de får fundera över vilken valfrihet de ger åt sina kunder. Om vi investerar kan inte konkurrerande företag få utnyttja investeringen, säger han och tillägger att det var Bredbandsbolaget, B2, som började med att få ensamrätt för ett antal år och att hela branschen följt efter.

Lägre hyra

Peder Ramel, vd på Bredbandsbolaget, berättar att deras fiberaccesser ofta övergår till fastighetsägaren omedelbart efter fem år om de inte vill förlänga avtalet, men att B2 ser till att få rätt att fortsätta distribuera tjänster i lan-nätet under ytterligare 20 år.

Jämfört med kabel tv-marknaden där han anser att det verkligen varit monopol på accesser finns ofta minst en annan anslutning till byggnaden. Nästan samtliga byggen där B2 dragit fiber har också haft en koaxialkabel. Men B2 har bara vid enstaka tillfällen installerat fiber vid nybyggnation. Om nybyggen får dubbla accesser vet han därför inte.

– Alternativet är ingen fiber eller bredband alls. Med en operatörsneutral aktör har fastighetsägaren dessutom enligt Hyresgästföreningen rätt att höja hyran, men det får de inte om det finns en medfinansiär.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.