Telia får tvångsdelas

PTS får tvinga fram en uppdelning av Teliasonera enligt en ny lagrådsremiss. Förslaget är tänkt att gälla från den 1 juli i år.
Samtidigt lämnas en öppning för Teliasonera att frivillit göra en så kallad funktionell delning.

Regeringen har beslutat att ge Post- och telestyrelsen ytterligare ett verktyg för att förbättra konkurrensen på bredbandsmarknaden. Den 1 juli ska PTS få rätt att stycka upp Teliasoneras accessnät till ett separat bolag, enligt det nya lagförslaget. Regeringen har bedömt att konkurrensproblemen är så pass stora att ytterligare åtgärder krävs än de som redan finns.

– Vi väljer att göra det här nu eftersom snedvriden konkurrens på den dynamiska och föränderliga bredbandsmarknaden hämmar utvecklingen till med för konsumenterna och hotar Sveriges roll som en framstående it-nation, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Tvingar uppdelning

Beslutet innebär att Teliasonera, som redan frivilligt har inlett arbetet med att lägga accässnätet i ett separat nätbolag, kommer att kunna tvingas till det. Villkoren innefattar krav på att verksamheten drivs i en separat juridisk person eller på annat sätt skilja enheten helt från operatören. Man vill på detta sätt säkerställa icke-diskriminering och insyn på grossistmarknaden för bredband.

Äganderätten till kopparnätet kommer däremot inte att övergå till den separerade enheten.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.