Telia fick ändra tillståndsvillkor

Post- och telestyrelsen, PTS, har i ett beslut den 31 januari beviljat Teliasonera en ändring av tillståndsvillkoren för att använda radiosändare i 26 GHz-bandet.

I och med PTS beslut har villkoren ändrats på så sätt att bolaget ska kunna använda den befintliga frekvenstilldelningen i tillståndet för både fast yttäckande radioaccess, fwa, och punkt-till-punkt radiolänk.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.