Telia i mångmiljonavtal

Det blir Telia som ska ta hand om merparten av Västra Götalandsregionens satsning på it och bredband de närmaste åren. Det står klart sedan parterna har undertecknat fyra avtal som sträcker sig över en period på 2–10 år och som totalt är värda uppskattningsvis 270 miljoner kronor.

Förutom utbyggnad av infrastrukturen i form av ett regionsammanbindande högkapacitetsnät till samtliga 49 kommuner omfattar avtalen också Västra Götalandsregionens egna behov av fast och mobil telefoni och datakommunikation samt ett ramavtal om datakommunikation för 45 av kommunerna.

Det regionsammanbindande högkapacitetsnätet beräknas vara klart före utgången av 2006. Alla de lokala nät som redan i dag finns i området kommer att anslutas till det nya höghastighetsnätet. Nätet är operatörsoberoende och kan nyttjas av alla som har operatörsstatus.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.