Telia i miljonavtal med Swedish Meats

Teliasonera Sverige har tecknat ett fyraårigt avtal med Swedish Meats. Avtalet är ett funktionsavtal som omfattar fast- och mobiltelefoni och är värt cirka 23 miljoner. En undersökning bland Telias företagskunder visar att företagen upplever att det är svårt att hänga med i den snabba teknikutvecklingen och att det ökar intresset för att hyra funktioner för telefoni, datakommunikation och pc-arbetsplatser.

Med ett funktionsavtal tar Telia ansvar för att funktionen fungerar som överenskommet, att den utvecklas utifrån kundens behov och att den tekniska utrustningen underhålls.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.