Telia kan få vite för otydligt referenserbjudande

Post- och telestyrelsen misstänker att Teliasonera inte efterlever sina skyldigheter när det gäller beslutet om bitströmstillträde. Bolaget måste i sitt referenserbjudande förtydliga hur migrering till bitströmstillträde ska ske, kräver PTS. En rättelse ska ske senast den 23 april. Om Telia inte vidtar åtgärder kan de få vite.

Den 12 mars 2007 offentliggjorde Teliasonera efter många rättsliga turer ett referenserbjudande om villkor för bitströmstillträde. PTS anser dock att referenserbjudandet inte tydliggör om och hur migrering från bolagets existerande grossistprodukter för bredbandstillträde till det reglerade bitströmstillträdet ska ske.

Därför har PTS nu informerat Teliasonera om att det är skyldigt att medverka till att operatörer ska kunna migrera från Teliasoneras existerande grossistprodukter för bredbandstillträde till det reglerade biströmstillträdet utan att det innebär avbrott för slutkunden. Dessutom är bolaget skyldigt att i referenserbjudandet för bitströmstillträde ange hur en sådan migrering ska möjliggöras. Återförsäljarprodukter som Teliasonera är skyldig att migrera från är exempelvis adsl atm access, Skanova IP-City, Skanova Bredband adsl och adsl plus.

I underrättelsen som PTS har skickat till Telia står det att ”PTS finner skäl att misstänka att Teliasonera inte efterlever sina skyldigheter enligt PTS beslut av den 24 november 2004” och myndigheten väntar sig ett svar senast den 4 april. Telia bör då ange vilka åtgärder bolaget tänker vidta och en rättelse ska ske senast den 23 april. Görs detta inte så kan PTS med stöd av lagen för elektronisk kommunikation komma att meddela de förelägganden eller förbud som behövs för en ändring och detta kan komma att förenas med vite.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.