Telia konsoliderar Eesti Telekom

Efter förvärvet av aktier i Eesti Telekom i slutet av december 2004 överstiger TeliaSoneras ägande i Eesti Telekom 50 procent, vilket har gjort det möjligt för TeliaSonera att konsolidera företaget.

Med en ägarandel överstigande 50 procent var TeliaSonera skyldigt att lägga ett publikt bud avseende resterande aktier i Eesti Telekom i enlighet med den estniska värdepapperslagen. Tiden för erbjudandet har nu gått ut och 352 857 aktier har köpts, skriver Telia i ett pressmeddelande.

Innehavet ligger därmed fortfarande kvar strax över 50 procent.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.