Telia måste informera grossistkunder

Post- och telestyrelsen, PTS, förelägger Teliasonera att lämna ut nödvändig information till sina grossitkunder. Uppgifter, som på icke diskriminerande grunder, ska lämnas ut är bland annat kontaktuppgifter, orsak till fel och när felet ska vara åtgärdat.

Teliasonera föreläggs även att vid felavhjälpning vidta de åtgärder som krävs för att åtgärda fel i kopparledningen så att både telefoni- och bredbandstjänster fungerar för slutkunden. Föreläggandet är förenat med ett vite om totalt 20 miljoner kronor.

Den ineffektiva processen för felavhjälpning samt den bristfälliga information som Teliasonera erbjuder sina grossistkunder drabbar i slutändan operatörernas slutkunder.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.