Telia måste öppna upp för andra leverantörer

Enligt ett föreläggande från PTS så får Teliasonera inte reservera utrymme i telestationerna för att erbjuda till kunder samtidigt som de nekar andra operatörer tillträde. Spray är en av de operatörer som varit missnöjda med Teliasoneras agerande på bredbandsområdet.

Enligt PTS ska samma beställnings- och turordning gälla för Teliasoneras egna verksamheter som för andra bredbandsoperatörer. Ett tidigare beslut från myndigheten säger också att Teliasonera måste erbjuda andra leverantörer tillträde till telestationer på lika villkor.

– Samlokalisering i telestationer är en viktig förutsättning för att andra operatörer ska kunna erbjuda bredbandstjänster till konsumenter, säger Marianne Treschow, generaldirektör på PTS.

Spray har tidigare klagat på kapacitetsbrist på adsl hos sin leverantör Skanova, som är Teliasoneras nätbolag. De har tvingats tacka nej till kunder som sedan har erbjudits bredband från Teliasoneras egen plattform för adsl, en plattform som Spray nekats tillträde till. Även Sydkraft har varit missnöjda med tillgången till telestationer i Kristiansstad och Hässleholm.

Om Teliasonera inte följer föreläggandet och ordnar upp situationen inom fyra veckor hotar ett vite på 10 miljoner kronor.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.