Telia: ”Måste skydda sina digitala tillgångar för en hotbild som bara blir värre”

Branschen Vi har pratat med Tobias Larsson som är chef för företagsaffären på Telia om hur säkerhet och hållbarhet blir allt viktigare för bolagets kunder, planerna på nya 5g-tjänster och om framtiden.

Telia: ”Måste skydda sina digitala tillgångar för en hotbild som bara blir värre”
Tobias Larsson, chef för företagsaffären hos Telia.

I en ny artikelserie har Telekom idag har pratat med fyra representanter från Tre, Telia, Telenor och Tele2 om hur företagsaffären förändras, möjligheterna med 5g och trenderna som påverkar deras verksamhet mest just nu. Alla fyra har fått svara på samma fem frågor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Vi har redan pratat med Johan Hörberg, chef för B2B-affären hos Tre. Nu har turen kommit till Tobias Larsson som är chef för företagsaffären hos Telia.

Vilka trender ser ni inom företagsaffären just nu?

– Givet omvärldsläget och med ny lagstiftning som NIS2 så är säkerhetsfrågan fortsatt superviktig. I Telias digitala index för 2024 kan vi se att närmare hälften (47 procent) av alla svenska företagare oroar sig för säkerhetsintrång. Det är en balansakt – där man vill använda ny teknik och digitalisera alltmer kritiska processer i verksamheten. Samtidigt måste man skydda sina digitala tillgångar för en hotbild som bara blir värre.

– Själva it-infrastrukturen och hur den utformas är i detta sammanhang en förutsättning för ett adekvat skydd. Även om funktionen av en viss tjänst är snarlik vid en upphandling så är det risk för stor skillnad på tillgänglighet och dataintegritet vid en incident. Vi ser att det sätt vi byggt våra nationella fasta och mobila telekomnät blir en klar konkurrensfördel – för att vi har designat dem på ett sätt för att möta mycket höga krav på robusthet och säkerhet från våra kunder i Totalförsvaret, som också Telia är en del av. Men att dessa förmågor nu även efterfrågas av fler kunder i näringslivet och offentlig sektor.

– Även hållbarhetsfrågan är fortsatt högt på agendan för kunderna. Min upplevelse är att detta är en fråga som kunderna sagt är viktig. Men det har sedan inte alltid återspeglats i upphandlingarna – där fokus snarare legat på pris.

–Men det ser vi nu förändras. Dels för att fler verksamheter har ett större samhällsengagemang – och det förväntas av både kunder och medborgare att man tar ett sådant ansvar. Men nu kommer även nya lagar och regler kring t.ex. hållbarhetsredovisning. Det kräver då att man har koll på vilken påverkan man har på miljö och samhälle – både i den egna verksamheten och bland sina it-leverantörer. Ur ett it-perspektiv får hårdvara stort fokus och genom att förlänga livscykler, öka cirkuläret och över tid eliminera hårdvara helt i olika it-lösningar kan man kan man komma åt stora vinster inom hållbarhetsområdet.

– Dessa trender innebär att valet av digitaliseringspartner blir bara viktigare. Någon som kan ta ett helhetsansvar för den digitala infrastrukturen. Teknikutvecklingen går snabbt och man kan inte vara bäst på allt. Särskilt inte när kraven på både säkerhet och hållbarhet blir större. Vi har sett hur detta behov ökat stadigt de senaste åren – och kan även se det i våra siffror. Vi gör fler och större affärer där vi paketerar telekom med it – och där vår kompetens och förmåga inom säkerhet, lokala nät och moln via Telia Cygate alltmer efterfrågas som en del av lösningen.

– En annan het trend är givetvis generativ ai och något vi märker av bland kunderna. Det handlar delvis om att säkerställa en robust och digital infrastruktur för ai-tillämpningar. Även ai-området nyttjar ett kretslopp som måste etableras där alla typer av effektiva ai-lösningar kräver att man har tillgång till rätt data som ska bearbetas, det i sin tur ställer krav på infrastruktur och IT säkerhet. Men även utifrån ett produktperspektiv. Vi har till exempel under lång tid jobbat med att utveckla ai-funktionalitet i vår kontaktcenterplattform Telia ACE för att kunder ska kunna vara mer relevanta i relation till sina kunder.

2. Har ni justerat prissättningen för slutkunder hittills i år?

– Ja vi gör prisjusteringar på vissa tjänster. Vi gör stora investeringar i våra nät och tjänster och precis som andra företag påverkas vi av det rådande omvärldsläget med ett tuffare ekonomiskt klimat, med bland annat ökade energi- och räntekostnader samt högre leverantörskostnader.

3. Vilka av era 5g-tjänster ser ni störst intresse för just nu?

– Dedikerade och privata nättjänster är det område vi ser störst intresse kring. Vi bygger privata 4g- och 5g-nät i t ex fabriker, i hamnar och vid sjukhus för att stärka den lokala digitala infrastrukturen när mer kritiska processer digitaliseras. Så även här är robusthet, säkerhet och tillgänglighet viktiga drivkrafter för kunderna.

– Vissa av dessa nät byggs inom ramen för vårt innovationsprogram NorthStar vi driver med Ericsson och där vi testar nya funktioner som nya funktioner som network slicing och positionering för att säkerställa uppkoppling för till exempel fjärrstyrda eller autonoma fordon som bilar, lastbilar, maskiner i gruvor och drönare. En funktion som 5g levererar som verkligen skiljer sig från tidigare teknik är en mycket kraftigare upp-länk, dvs när ett fordon, kamera, eller router sänder data upp i nätet så klarar 5g tekniken både större bandbredd och högre hastighet vilket ökar värdet på tillämpningen.

– Även så kallad FWA – alltså bredband via mobilnätet är ett område där vi ser stort intresse. Det kan både handla om företag som inte har tillgång till fiber eller som temporär uppkoppling vid t.ex. byggen eller som backup.

4. Vilka nya 5g-tjänster ser ni framför er att ni kommer erbjuda kommande år?

– Utan att avslöja framtida produktlanseringar så kollar vi naturligtvis på hur kommersiella tjänster baserat på t.ex. ökad nätsäkerhet, positionering och network slicing skulle kunna se ut – alltså där vi kan garantera kvalitén på uppkoppling för kritiska tjänster. Att titta på hur vi går från innovation till kommersiell lösning och skala är något vi arbetar med inom NorthStar-programmet.

5. När tror ni att ni kommer kunna erbjuda era kunder 5g-standalone?

– Det gör vi redan. Innovationsnätet som vi har vi byggt inom ramen för NorthStar programmet, erbjuder 5g SA, Stand Alone, där vi testar tekniker som network slicing och positioneringstjänster. För att kunna ansluta sig till innovationsnätet (en 5g core ) med senaste tekniken från Ericsson, bygger vi dedikerade privata nät åt våra kunder.

– Men det går även att ansluta sig till vårt nationella publika 5g-nät – som nu har en befolkningstäckning på mer än 90 procent. Nästa år – när vi är klara med utbyggnaden så kommer 5g-nätet täcka mer än 90 procent av Sveriges yta. Vi bygger till exempel 5g-transportkorridorer längs vissa vägar i Sverige där vi nyttjar det publika nätet och där dessa sajter då även ansluts till innovationsnätet i NorthStar programmet.

– Inom ramen för vårt samarbete med testbanan AstaZero görs nu tester med uppkopplade fordon som passerar genom olika nät, för att simulera en sträcka från till exempel en hamn eller industriområde och ut på en allmän väg.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.